Sindikat pred mnogim aktivnostima u 2023.

Sindikat pred mnogim aktivnostima u 2023.

Predsjedništvo Sindikata grafičara i medija je dana 16. prosinca 2022. godine održalo 11. sjednicu na kojoj se, uzu ostale točke dnevnog reda, razgovaralo o Financijskom planu Sindikata grafičara i medija za 2023. godinu.

Tom je prilikom Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičara i medija naglasio da je tekuća kalendarska godina bila u skladu sa financijskim planom, što je pozitivna okolnost, imajući u vidu činjenicu da je ova godina bila izazovna. Za iduću godinu se planiraju prihodi i rashodi na istoj razini kao i za 2022. godinu, uz posebno pojačan angažman sindikalnih povjerenika na učlanjivanju radnika u Sindikat.

 

Na drugom dijelu Predsjedništva sudjelovali su i predstavnici pojedinih tijela u sindikatu te sindikalni povjerenici iz sindikalnih podružnica. Na proširenoj sjednici Predsjedništva razgovaralo se o provedbi redovitih izbora u sindikatu za tijela sindikata i dužnosnike te o održavanju skupština po podružnicama. Zaključeno je da će sindikalne podružnice do polovice siječnja 2023. godine, dostaviti prijedloge termina održavanja skupština podružnica kako bi se izbori u podružnicama proveli do 15. ožujka 2023. godine.

Ujedno se razgovaralo o provedbi i održavanju VIII. Kongresa Sindikata grafičara i medija, 42. Susretima radnika u grafičkoj i nakladničkoj djelatnosti i medijima, te o provedbi Seminara UNI Europa grafički sektor: Razvoj sektorskih kapaciteta Sindikata, s ciljem razvoja socijalnog dijaloga u grafičkom sektoru – II. dio Uključivanje poslodavaca.

S obzirom da 1. siječnja 2023. godine Euro postaje službena valuta Hrvatske na proširenoj sjednici Predsjedništva razgovaralo se i o uvođenju Eura i aktivnostima Sindikata kada je riječ o kolektivnim ugovorima, Pozajmicama i Pomoćima. Dodijeljena su priznanja sindikalnim povjerenicima koji su u 2022. godini imali dobre rezultate u organiziranju novih članova.

Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičara i medija zaključno je naglasio da će sljedeća godina biti izazovna, posebice imajući u vidu moguću gospodarsku recesiju, usklađivanje kolektivnih ugovora sa novim Zakonom o radu, ali i posljedicama prilagodbe na Euro. No, zajedničkim radom moguće je savladati sve prepreke koje se mogu pojaviti, a osnovne aktivnosti sindikata bit će usmjerene na organiziranje novih članova, održavanje Kongresa i edukativnih seminara.

Predsjedništvo 2