11. sjednica Predsjedništva – Uskoro slijedi novi izborni ciklus

11. sjednica Predsjedništva – Uskoro slijedi novi izborni ciklus
Jedanaesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak 23. ožujka 2018. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. 
Pregled prihoda i rashoda za 2017. g.
Agneza Novački-Somek, voditeljica materijalno-financijskog poslovanja, uz veći broj tabelarnih prikaza iznijela je detaljno izvješće o prihodima i rashodima Sindikata grafičara za 2017. godinu. U 2017. godini bilježimo rast prihoda od članarina za 8%. Do porasta je došlo iz nekoliko razloga: u nekim podružnicama se bilježi porast članstva, a u nekima porast plaće, te se ostvaruje bliža suradnja sa Sindikatom radnika HRT—a. 
I prihodi i rashodi su bili u granicama plana, pri čemu se u ukupnoj strukturi rashoda na sindikalne podružnice odnosi 27%, a na zajedničke funkcije i solidarnost 66%. Na teret rashoda ispravka vrijednosti potraživanja odnosi se 7% ukupnih rashoda. U odnosu na rashode za 2016. godinu, isti su veći za 3%. Iz strukture rashoda sindikalnih podružnica proizlazi da se 65,05% rashoda odnosi na pomoći članovima odnosno isplatu potpore povodom blagdana. Ostali rashodi sindikalnih podružnica odnose se na Susrete SGI (15,80%), sport, rekreaciju i obilježavanje obljetnica (6,24%). 
U posebnom izvješću sredstava solidarnosti bilancirani su prihodi i rashodi svakog fonda. U 2017. godini zaprimljeno je 547 zahtjeva za kratkoročnim pozajmicama. Odobreno je 540 pozajmica u ukupnom iznosu od 3.240.000,00 kn. Odbijeno je 7 zahtjeva iz razloga što su podnositelji naknadno odustali od zahtjeva. Mjesečno je u prosjeku odobreno 45 pozajmica u ukupnom prosječnom mjesečnom iznosu od 270.333,00 kn, a prosječni mjesečni iznos pozajmice je 6.007,00 kn. Broj odobrenih pozajmica je smanjen za 12% u odnosu na prošlu godinu, no prosječni iznos pozajmice je povećan. Uvjeti odobrenja pozajmica su u nekim slučajevima neujednačeni, te će se na idućoj sjednici Upravnog odbora sredstava solidarnosti raspraviti oko cjelokupnog sustava kratkoročnih pozajmica (pravila, iznimke koje se mogu ili ne mogu tolerirati…). 
Pregled materijalno-financijskog poslovanja obavljen je 23. ožujka 2018. godine u Zagrebu u prostorijama Sindikata grafičara, a obavio ga je Nadzorni odbor u sljedećem sastavu: Petra Mirčić, Eva Majstorović, Dubravko Keresteš, Blaženka Vuk i Dragoslav Radetić. Nadzorni odbor nije ima primjedbe na izvješće i preglede prihoda i rashoda za 2017. godinu te je utvrdio da je materijalno-financijsko poslovanje bilo uredno. Na temelju toga, Predsjedništvo je usvojilo temeljna financijska izvješća. 
S obzirom na propise i visinu prihoda iz 2016.g., nastupila je obveza revizorskog uvida u poslovanje Sindikata grafičara. Na temelju toga uvida, revizorska kuća je zaključila je da u 2017.g. ne nalazi nepravilnosti u poslovanju.
Odluka o raspisivanju izbora u Sindikatu 
Mandati dužnosnika i organa u Sindikatu grafičara su pri kraju, te je predsjedništvo donijelo odluku o raspisivanju izbora u Sindikatu 2018./2019. godine. Izbori će se održati u sindikalnim podružnicama i na razini Sindikata. Izbori u sindikalnim podružnicama će se uglavnom održati od rujna do prosinca ove godine, izuzev u Tisku gdje će se održavati počevši od travnja. U sindikalnim podružnicama održati će se izvještajne-izborne skupštine, ili na način da na skupštini prisustvuju svi članovi sindikalne podružnice ili skupština može biti organizirana na delegatskom principu. Sindikalna podružnica bira sindikalnog povjerenika, može izabrati zamjenika, bira nadzorni odbor i zastupnike za Kongres Sindikata koji će se vjerojatno održati u lipnju 2019., a svakako najkasnije do kraja 2019. godine.  
Povezivanje sa sindikatima medija i usluga
Do idućeg Kongresa cilj je povezati Sindikat grafičara sa sindikatima ostalih srodnih djelatnosti. Proces je započet s kolegama iz Odašiljača i veza, te je nastavljen potpisivanjem Sporazuma sa Sindikatom radnika HRT-a. Stoga je potrebno modificirati Sindikat grafičara (naziv, statut…) u smjeru i razvoju sindikata svih medija. Cilj nije izbrisati tradicionalnu jezgru našeg sindikata, odnosno grafičare, nego je cilj povezati i osnažiti sindikat. Kako bi to povezivanje bilo uspješno, osnovana je Radna grupa za izradu nacrta okrupnjivanja u Sindikat grafičke djelatnosti, medija i usluga (proces, organizacija, naziv, statut…), te bi ta Radna grupa trebala najkasnije u 12. mjesecu Predsjedništvu i Statutarnoj komisiji iznijeti prijedloge odnosno nacrt organizacije, rada i statuta. 
Mogućnosti za članstvo: OVB, Life, BE-ON
Sindikat grafičara je potpisao ugovore odnosno sporazume s institucijama koje se bave raznim oblicima financijskog savjetovanja. Sve usluge su besplatne, a eventualni ugovor kojeg član sklopi s tom institucijom ne obvezuje sindikat. 
Sklopljen je ugovor s OVB-om koji pruža financijske usluge u području zastupanja i posredovanja kod svih vrsta osiguranja, kredita, stambenih štednji…Mogu pomoći kod situacija kada članovi žele uložiti negdje novce. BE-ON se bavi financijskim restrukturiranjem dugova radnika koji su u financijskim problemima. Ovo je savjetovanje za one koji imaju blokirani račun ili su pod prijetnjom ovrha. Cilj njihovog rada je financijski oporavak onih u financijskim problemima, a to podrazumijeva konačno podmirenje svih dugovanja, deblokadu blokiranih klijenata…Life osiguranje se bavi 3. mirovinskim stupom. Naš Sindikat je premali za zatvoreni mirovinski fond, te će se stoga razmotriti mogućnost otvorenog mirovinskog fonda za sve koji žele dobrovoljno pristupiti.
39. SGI 
Ovogodišnji 39. Susreti SGI će se održati u Zaton – Zadar Apartmani u razdoblju od 7.-10. lipnja 2018. godine u organizaciji agencije Spektar putovanja. Cijena za 3 puna pansiona iznosi 912,00 kn (3*) i 984,00 kn (4*). Smještaj će biti u apartmanima za 2, 3 ili 4 osobe. Jednokrevetne sobe nisu dostupne. 
Odobren projekt
Projekt „Dijalog i znanje napredak grade“ je službeno odobren, te je i potpisan ugovor o financiranju. Zbog čekanja rezultata projekta, zapostavili smo neke redovne aktivnosti, kao što je održavanje seminara. Stoga je cilj što prije nastaviti s aktivnostima, te bi se prvi seminar trebao održati sredinom svibnja 2018.g.