12. sjednica Predsjedništva – Otvoreni za objedinjavanje sindikata u našem sektoru

12. sjednica Predsjedništva – Otvoreni za objedinjavanje sindikata u našem sektoru

Dvanaesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je 14. studenoga 2014. godine, s početkom u 12.00 sati, u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. Na sjednici je raspravljano o procesu objedinjavanja sindikata u našem sektoru te mogućem pristupanju Sindikata odašiljača i veza kao prvom koraku ovog procesa. Bilo je riječi i o novom Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, te izbornim aktivnostima u sindikalnim podružnicama.

Pozdravlja se moguće pristupanje Sindikata odašiljača i veza

Nakon verifikacije zapisnika s prošle sjednice, predsjednik sindikata Stjepan Kolarić i voditelj radno-pravne zaštite Darije Hanzalek izvijestili su o razgovorima sa sindikatima povezanih djelatnosti, s kojima se već surađivalo u prošlosti, o prisnijoj suradnji i međusobnom spajanju. Njihov samostalni rad u današnjim okolnostima također je otežan te su oni otvoreni razgovarati o pristupanju i spajanju s našim sindikatom.

Najviše su uznapredovali razgovori sa Sindikatom radnika Odašiljača i veza, s kojim je u našim stručnim službama pripremljen i konkretni sporazum o spajanju, odnosno pristupanju. Razgovori se vode i sa Sindikatom radnika HRT-a koji su također odmakli dosta daleko. Postoji još sindikata koji su zainteresirani za suradnju iz područja sektora usluga, kao Sindikat radnika Privredne banke Zagreb, Sindikat TEHNOS i drugi, no tu se već ulazi u šire područje djelatnosti usluga.

U ove razgovore uloženo je mnogo truda, jer ipak se radi o danas samostalnim sindikatima, za koje je spajanje i pristupanje veliki korak te se moraju stvoriti sve pretpostavke i otkloniti nedoumice kako bi članstvo svakog sindikata prihvatilo ove procese. S naše strane moramo, pak, biti svjesni strelovite transformacije grafičko-nakladničke djelatnosti. Stoga se treba težiti stvaranju jedinstvenog sindikata koji će zastupati interese svih radnika zaposlenih u djelatnostima vezanim uz sve oblike i medije kao nositelje informacija i ostvarivanja komunikacija. Ne samo da se steknu novi članovi, a svakako ne da bi se zanemarili kolege grafičari, već upravo zato da i dalje preko snažnog sindikata bude moguće zastupati interese tih radnika.

Predsjedništvo je prihvatilo Sporazum o pristupanju Sindikata radnika Odašiljača i veza u Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske te je potvrdilo stav da je naš Sindikat otvoren i pozdravlja daljnje razgovore i provedbu procesa transformacije i objedinjavanja sindikata u našem sektoru, odnosno području djelovanja svih medija, a na širem planu i u području usluga.

Seminari i konferencije

Darije Hanzalek izvijestio je da je, imajući u vidu promjene koje novi Zakon o radu donosi, različite (dez)informacije u medijima pa već sada i različita tumačenja pravnih stručnjaka, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske organizirao u Primoštenu od 24. do 26. listopada 2014. godine seminar o novom Zakonu o radu, sa 50 sudionika, na kojem je prisustvovao i znatan dio članova Predsjedništva i regionalnih povjerenika. Predavačica na seminaru bila je Marina Kasunić Peris, pomoćnica ministra rada i mirovinskoga sustava.

Ana-Marija Presečan izvijestila je o europskoj Konferenciji o budućnosti izdavaštva, održanoj u Bruxellesu od 29. do 30. listopada 2014.g., pod pokroviteljstvom Europske komisije. Uz to, UNI Europa Grafički sektor (UNI EG), održao je 31. listopada 2014. g. na istoj lokaciji Konferenciju o kolektivnim pregovorima, na kojoj je sudjelovalo 16 zemalja, uključujući i našu zemlju, odnosno oko 35 sudionika. Na obje konferencije naši predstavnici bili su Ana-Marija Presečan iz EPH, Željka Sambolek Mikota iz Školske knjige i Boris Šifter, voditelj plaća i kolektivnog ugovaranja.

O seminaru i obje konferencije opsežno je pisano u prošlom broju Grafičara pa se ovdje neće ponavljati ti detalji.

Novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Voditeljica materijalno-financijskog poslovanja, Agneza Novački Somek, izvijestila je da je donesen novi Zakon o udrugama (NN 74., 18. lipnja 2014.) te je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine. No, članak 2. toga Zakona propisuje da se njegove odredbe ne odnose na političke stranke, vjerske zajednice, sindikate i udruge poslodavaca. Dakle, izričito je propisano da se on ne odnosi na sindikate.

S druge strane, naglasila je kako je donesen i novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121., 15. listopada 2014), koji stupa na snagu od 1. siječnja 2015. godine te obvezuje i sindikate. Za naš Sindikat je olakotna okolnost to što smo i dosad radili prema Zakonu o računovodstvu te uredbi koja se odnosi na neprofitne organizacije, pa stoga u našoj praksi neće biti prevelikih novina.

Novi Zakon donesen je zbog potrebe uspostavljanja sustava dobrog financijskog upravljanja i kontrola – u dijelu računovodstva, ali i planiranja, izvršavanja i izvještavanja. Propisana je obveza dostave financijskih izvještaja za sve, kao i javna objava financijskih izvještaja, uz iznimku da sindikati i udruge poslodavaca ne objavljuju javno svoja financijska izvješća. Nadalje Zakon propisuje i reviziju financijskih izvještaja te nadzor nad financijskim poslovanjem, računovodstvenim poslovima i predajom financijskih izvještaja. Zakonom su propisane i kaznene odredbe, što s Uredbom dosad nije bio slučaj. Osnovne obveze koje Zakon propisuje su Izrada i izvršavanje financijskih planova, što naš sindikat u suštini radi već godinama. Dodatna obveza je Revizija financijskih izvještaja, a s obzirom na opseg naših prometa, vjerojatno ćemo biti obvezni samo davati financijske izvještaje na revizijski uvid. Nadalje, tu je nova obveza Uvođenja sustava financijskog upravljanja i kontrola, što uključuje dodatne formalnosti u postupanju radi zaštite resursa od gubitaka, neadekvatnog korištenja i prijevara organizacije, a odnosi se na upravljačku odgovornost.

Izborne aktivnosti u Sindikatu

Predsjedništvo je raspravljalo i o provedbi odluke o redovnim izborima u sindikatu, prema kojoj se do kraja ove godine trebaju održati izborne skupštine sindikalnih podružnica, zatim izbori regionalnih povjerenika te potom u konačnici i izbor tijela sindikata na Kongresu.

Skupštine su u tijeku, njihov tempo je nešto sporiji, a potvrđene su izborne skupštine Radinu, Tisku, Vjesnik tiskari, Etiket tisku, EPH – Media Nexus i EPH Magazini, te Bakrotisku.

Posebno se raspravljalo o održavanju izborne skupštine u Sindikalnoj podružnici Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD), o čijem održavanju nisu izviješteni predsjednik sindikata, regionalni povjerenik, predsjedništvo ili članovi stručnih službi, pa je skupština održana bez prisustvovanja nekog od tih predstavnika. Za predsjednika sindikata Stjepana Kolarića upitno je je li ova skupština održana na regularan način; je li bilo kvoruma članova, jesu li podnesena izvješća o radu podružnice i načinu trošenja sredstava podružnice, te jesu li izabrani sindikalni povjerenici kroz otvoreni kandidacijski postupak. U podužoj raspravi sudjelovao je i Davor Hajnić, član predsjedništva iz podružnice AKD, koji je tvrdio da je skupština bila u potpunosti regularna te kako nije bilo nikakvih povreda procedura. Predsjedništvo je odlučilo da se osnuje tročlana komisija (Dubravka Prpić, Aleksandar Žaja i Siniša Đikandić) sa zadatkom da do iduće sjednice pokuša utvrditi relevantne činjenice za ocjenu regularnosti posljednje izborne skupštine Sindikalne podružnice AKD.