12. sjednica Predsjedništva – Pripreme za kongres i susrete

12. sjednica Predsjedništva – Pripreme za kongres i susrete

Dvanaesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičara i medija održana je 28. travnja 2023. godine u Domu Sindikata grafičara.

Pregled prihoda i rashoda za 2022. g.

Agneza Novački, voditeljica materijalno-financijskog poslovanja, uz veći broj tabelarnih prikaza iznijela je detaljno izvješće o prihodima i rashodima Sindikata grafičara i medija za 2022. godinu. U 2022. godini bilježimo prihode od članarine identične kao i godine prije, što znači da je negativni trend zaustavljen. Ostali prihodi su prihodi od zakupnina, kamate te ostali prihodi.                     U odnosu na rashode, oni su ostvareni u iznosu manjem od planiranog. Iz strukture rashoda sindikalnih podružnica proizlazi da se većina rashoda odnosi na pomoći članovima odnosno isplatu potpore povodom blagdana. Ostali rashodi sindikalnih podružnica odnose se na obilježavanje obljetnica, obrazovanje, pravnu zaštitu i promidžbu.

U posebnom izvješću Sredstava solidarnosti bilancirani su prihodi i rashodi svakog fonda. U 2022. godini zaprimljeno je 308 zahtjeva za kratkoročnim pozajmicama. Odobrene su 304 pozajmice u ukupnom iznosu od 2,741.300,00 kn. Mjesečno je u prosjeku odobreno 25 pozajmica u ukupnom prosječnom mjesečnom iznosu od 228.441,67 kn, a prosječni mjesečni iznos pozajmice je 9.017,43 kn. Broj odobrenih pozajmica je smanjen za 16,25% u odnosu na prošlu godinu.

Verifikacija izbornih skupština

Predsjedništvo je izviješteno o provedenim izbornim skupštinama u podružnicama i izabranim sindikalnim povjerenicima te ih je verificiralo. Neke podružnice su male, svega 2 ili 3 člana pa se nije ni inzistiralo na provođenju izbora. Veći problem su one u kojima, nažalost, nije bilo interesa za provođenjem izbora.

Pripreme za 8. kongres

Središnja tema sjednice Predsjedništva bio je 8. kongres Sindikata grafičara koji će se održati u Malom Lošinju 17. i 18. svibnja. Predsjedništvo je pripremilo prijedloge dnevnog reda Kongresa, razmotrilo izvješća o radu kao radni materijal na Kongresu, potvrdilo zastupnike, radna tijela, te razmotrilo kandidature za organe i funkcije u Sindikatu.

S obzirom na zapisnike i podatke s izbornih skupština u sindikalnim podružnicama te podatke o članovima organa Sindikata u dosadašnjem mandatu, sačinjena je lista zastupnika 8. kongresa, prema kojoj 48 zastupnika dolazi iz sindikalnih podružnica, a 31 kao članovi organa Sindikata, što daje ukupno 79 zastupnika. Za Nadzorni odbor je istaknuto 7 kandidata, a bira ih se 5. Za Statutarnu komisiju istaknuto je 6 kandidatura, a bira se 5. Za Predsjednika Sindikata istaknut je jedan kandidat. Predložena su i sva radna tijela 8. kongresa.

Predsjedništvo je razmotrilo i usvojilo „Izvještaj o radu Sindikata grafičara i medija između 7. i 8. kongresa 2019.-2023.“, a sadržajno se sastoji od 16 poglavlja. Detaljnije o navedenom Izvještaju u tekstu o Kongresu Sindikata grafičara i medija.

Pripreme za 42. susrete

Predsjedništvo je odlučivalo i o posljednjim organizacijskim aspektima ovogodišnjih 42. susreta SGI koji se održavaju u razdoblju od 18. do 21. svibnja 2023. u Malom Lošinju, odmah nakon Kongresa. Predsjedništvo je potvrdilo sve discipline u kojima će se sudionici natjecati, kao i sve ostale detalje kako bi se Susreti održali na najbolji mogući način.