12. sjednica Predsjedništva – Protiv najavljene mirovinske reforme

12. sjednica Predsjedništva – Protiv najavljene mirovinske reforme
Dvanaesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak 28. rujna 2018. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. 
Kooptiranje novih članova Predsjedništva
Iz podružnice Tisak je u Predsjedništvo kooptirana Tanja Čuček, koja će svoju funkciju glavnog sindikalnog povjerenika obavljati profesionalno, odnosno u punom radnom vremenu. U tijeku su pregovori s poslodavcem o datumu njenog prelaska na tu funkciju, a očekuje se da bi ju trebala preuzeti u studenom. 
Slobodan Brumnić iz Istragrafike je napustio firmu te nakon tri mandata napušta i funkciju člana Predsjedništva. Podružnica Istragrafika će 15. listopada održati izbore u podružnici i predložiti novog člana Predsjedništva. 
Siniša Đikandić iz Grafičkog zavoda Hrvatske je također odlučio promijeniti poslodavca te podružnica GZH treba predložiti novog člana Predsjedništva. 
Izbori u sindikalnim podružnicama
Predsjedništvo je na prošloj sjednici donijelo odluku o raspisivanju izbora u Sindikatu. Izbori u sindikalnim podružnicama su u tijeku, a u nekima su već održani. Tisak je proveo izbore na delegatskom principu te su krajem lipnja održali skupštinu na kojoj su potvrđeni izabrani sindikalni povjerenici i ostala tijela podružnice. Izbori su održani i u podružnicama Grafički zavod Hrvatske i Naša djeca. Predsjedništvo je potvrdilo sve izabrane sindikalne povjerenike, a u ostalim podružnicama bi izbori trebali biti provedeni do kraja godine. 
Radna grupa za izradu nacrta okrupnjavanja
Neposredno prije sjednice Predsjedništva, održana je prva sjednica Radne grupe za izradu nacrta okrupnjavanja u Sindikat medija i usluga. Stav Radne grupe je da nova organizacija bude temeljena na tri stupa: grafički i nakladnički dio, mediji i usluge te da naziv treba omogućiti ljudima osjećaj pripadnosti Sindikatu, da bude povezan s djelatnošću kojom se oni bave, no još nije donesena odluka o nazivu. Konačan prijedlog novog Statuta bi trebao biti usvojen na Kongresu.
Mirovinska reforma i aktivnosti Sindikata
Sjednici Predsjedništva je prisustvovao Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih Sindikata koji je objasnio prijedlog mirovinske reforme, te koje aktivnosti sindikati namjeravaju poduzeti. Prijedlog Ministarstva rada je skratiti prijelazno razdoblje za žene od 2019. g. tako da se svake godine dob za odlazak u mirovinu poveća na 4, umjesto sadašnja 3 mjeseca. Ministarstvo predlaže da od 2027. g. muškarci i žene ostvaruju uvjete za punu mirovinu sa 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, a od 2031. godine bi se dob za umirovljenje trebala podići na 67 godina. Daljnji smjer reforme je dodatna penalizacija prijevremenog umirovljenja, te daljnje slabljenje I. stupa u korist II. 
Ministar rada od samih najava mirovinske reforme sa sindikatima ne vodi kvalitetan socijalni dijalog, učestalo je otkazivao sastanke, a na nekima je samo prezentirao gotova rješenja, bez mogućnosti pravog dijaloga i savjetovanja.
Stoga sindikati vide da je jedini način sprječavanja najavljene mirovinske reforme prosvjed koji će se održati 20. listopada 2018. g. na Europskom trgu u Zagrebu, a taj prosvjed je uvod u Postupak prikupljanja potpisa građana kojim se namjerava zaustaviti ovakva negativna mirovinska reforma. 
Informacije iz redovnog poslovanja Sindikata
Članovi Predsjedništva su izviješteni o situaciji u firmi Zrinski d.d., kojoj najvjerojatnije prijeti stečaj. Plaća se ne isplaćuje redovito, radnici odlaze iz firme, nedostaje repromaterijala, uprava još nije postavljena kako treba da bi mogli nastaviti poslovanje, te, nažalost, radnici nisu optimistični u pogledu opstanka firme. 
Zatražit će se ponude za održavanje 40. susreta SGI, te ovisno o rokovima u kojima ponude moraju biti prihvaćene, o njima će se odlučivati telefonskim putem ili na sljedećoj sjednici Predsjedništva. 
Predsjedništvo je izviješteno o bilateralnoj suradnji s nordijskim sindikatima, odnosno o sastanku predstavnika Sindikata grafičara s predstavnicima nordijskih sindikata. Navedena grupa sindikata treba poslužiti kao inspiracija za daljnji rad, a posebno za razvijanje sektorskog dijaloga koji je, nažalost, u Hrvatskoj gotovo napušten. Posebno je bitno ugledati se na njihov način rada u pogledu individualnog pristupa članovima i rješavanju kako velikih, tako i onih manjih svakodnevnih situacija koje radnicima često i više znače.
Predsjedništvo je sukladno obvezi koju nameće GDPR, donijelo Pravilnik o obradi osobnih podataka. Sindikat grafičara obrađuje podatke svojih radnika i podatke članova u mjeri u kojoj je to potrebno radi ostvarivanja određenih prava ili radi vođenja određene evidencije. Privola za obradu osobnih podataka se nalazi u pristupnici i svakom zahtjevu koji član potpisuje te ju može povući.
Projekt „Dijalog i znanje napredak grade“ je u procesu izvršenja. Tiskan je Priručnik „Osnove pravilnih načina rada i rukovanja teretima u grafičkoj industriji“ koji će biti distribuiran članovima Sindikata. Dogovoreni su i termini za održavanje radionice „Komunikacijske vještine kao ključan preduvjet za bolji socijalni dijalog“, a koje su u prvom redu namijenjene sindikalnim povjerenicima, odnosno aktivnim sindikalnim predstavnicima.