13. sjednica Predsjedništva – Priznanja za uspješno organiziranje

13. sjednica Predsjedništva – Priznanja za uspješno organiziranje
Trinaesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak, 14. prosinca 2018. godine, u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. Drugom dijelu sjednice su, uz članove Predsjedništva, bili prisutni i članovi Nadzornog odbora, Statutarne komisije, regionalni povjerenici te sindikalni povjerenici.
Financijska izvješća
Agneza Novački-Somek, voditeljica materijalno-financijskog poslovanja, izložila je predviđenu realizaciju proračuna za 2018. godinu, koji je u velikom dijelu u skladu s planiranim. Prihodi od članarine su stabilni te se unatoč velikom odlasku radnika, uspjelo zadržati članstvo i uspješno se radilo na daljnjem učlanjivanju. Ostali važni prihodi su prihod od zakupnina, prihodi od kamata i ostali prihodi. Rashodi su također bili u granicama planiranog. Značajna stavka u proračunu je Projekt “Dijalog i znanje napredak grade”, koji je u potpunosti financiran sredstvima fondova EU.
Usvojen je financijski plan za 2019. godinu, koji je dosta detaljan i transparentan. Očekuju se prihodi od članarine i ostali prihodi slično prethodnim godinama. Prihodi i rashodi planiraju se u jednakom iznosu. 
Pregled kolektivnih ugovora
Marina Kasunić Peris dala je informaciju o aktivnostima kolektivnog pregovaranja u podružnicama sindikata. Na snazi je deset kolektivnih ugovora, a podnijeta je inicijativa za potpisivanje još dva. Cilj je do kraja sljedeće godine postići porast broja kolektivnih ugovora u našim podružnicama. Trendovi prisutni u kolektivnom pregovaranju u većini podružnica su zadržavanje postojeće razine prava i nesklonost pregovorima o većoj razini prava, poslodavci nisu skloni poslovni uspjeh u dovoljnoj mjeri pretočiti u povećanje plaća radnika, nesklonost radnika da se industrijskim akcijama izbore za veću razinu prava. Istaknuti su prijedlozi za unapređenje sadržaja kolektivnih ugovora, a to su sljedeći: zalagati se za povećanje plaća radnika, zalagati se za uvođenje III. mirovinskog stupa, zalagati se za uvođenje fleksibilnog radnog vremena u korist radnika, za unapređenje obrazovanja i edukaciju radnika te pozornost usmjeriti na unapređenje zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.
Novi član Predsjedništva
Dosadašnji član Predsjedništva Slobodan Brumnić napustio je Istragrafiku te je umjesto njega kao član Predsjedništva kooptiran Denis Brajnović, kojem želimo uspješan i produktivan rad.
Odluka o održavanju 40. SGI
Imajući u vidu pozitivne dojmove na prošlogodišnju lokaciju održavanja Susreta, Predsjedništvo je donijelo Odluku da će se 40. Susreti održati kao i prošle godine, u Zatonu, u razdoblju od 6. do 9. lipnja 2018. godine. Uvjeti su isti kao i prošle godine, odnosno cijena je 912,00 kn po osobi u apartmanu s 3 zvjezdice, te 984,00 kn u apartmanu s 4 zvjezdice. 
Informacije o projektima
Predsjedništvo je obaviješteno o tijeku Projekta “Dijalog i znanje napredak grade”. Završen je prvi ciklus radionica o komunikacijskim vještinama na kojem je sudjelovalo ukupno 66 sudionika. Izrađen je prvi priručnik s područja zaštite na radu “Osnove pravilnih načina rada i rukovanja teretima u grafičkoj industriji”. Predviđena je izrada još tri priručnika, iz područja zaštite na radu, radnog prava i o komunikacijskim vještinama. Sljedeći seminar održat će se u veljači pod nazivom “Socijalnim dijalogom do sigurnih radnih mjesta i boljih uvjeta rada”. 
S ciljem potpisivanja sektorskog kolektivnog ugovora, jačanja dijaloga između Sindikata grafičara i HUP-a te s ciljem približavanja grafičke struke učenicima i studentima, Sindikat grafičara planira prijaviti projekt u suradnji s norveškim partnerima, čiji bi primjeri dobre prakse poslužili kao potpora ostvarenju postavljenih ciljeva. Projekt bi trebao biti prijavljen do početka veljače 2019. godine.
Priznanja za uspješno organiziranje
Sukladno odluci Predsjedništva, dodijeljena su priznanja sindikalnim aktivistima i povjerenicima za uspješno organiziranje. Cilj priznanja bio je primjereno i simbolično nagraditi i dodatno stimulirati one sindikalne aktiviste koji postižu najbolje rezultate na aktivnostima organiziranja. 
Dodijeljena su i priznanja sindikalnim podružnicama u raznim kategorijama, a ovisno u uspješnosti, bila su zlatna, srebrna ili brončana. 
Priznanje za povećanje razine članstva u posljednjih godinu dana dobile su sljedeće podružnice: Hanza Media (0,7%), Tisak (0,7%), Odašiljači i veze (0,7%), Lana Karlovačka tiskara (1%), Bakrotisak (4,17%) i Grafičar tvornica vreća (4,3%). 
Priznanja za visoku razinu članstva dodijeljena su s obzirom na broj članova Sindikata u odnosu na broj svih radnika u tvrtki. Dodijeljena su sljedećim podružnicama: Model pakiranja (41,15%), Istragrafika (50%), Tipografija (54,54%), Vjesnik (45,58%), Gradska tiskara (55%), Bakrotisak (55,14%), Tiskara Zelina (57,14%), Zrinski (72%) i Odašiljači i veze (73,26%).
Posljednja kategorija priznanja za podružnice je za one s najvećim brojem članova. Prvi je Tisak s 961 članom, drugi Sindikat radnika HRT-a s 400 članova, zatim Odašiljači i veze s 222 člana.