14. sjednica Predsjedništva – Slijedi VII. kongres Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske

14. sjednica Predsjedništva – Slijedi VII. kongres Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske
Četrnaesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je 17. travnja 2019. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. 
Pregled prihoda i rashoda za 2017. g.
Agneza Novački-Somek, voditeljica materijalno-financijskog poslovanja, uz veći broj tabelarnih prikaza iznijela je detaljno izvješće o prihodima i rashodima Sindikata grafičara za 2018. godinu. U 2017. godini bilježimo lagani pad prihoda od članarina. Neki od razloga tome su neisplata plaće u Zrinskom, pad broja radnika u Tisku i samim time pad broja članova. No, u dosta podružnica je ostvaren porast prihoda od članarina. 
I prihodi i rashodi su bili u granicama plana. Zbog planiranog i namjenskog trošenja sredstava, poslovanje na razini Sindikata grafičara je bilo pozitivno. Zahvaljujući Projektu Dijalog i znanje napredak grade, proveden je čitav niz aktivnosti, poput seminara, radionica, izrada priručnika, koje su financirane iz navedenog Projekta. Veći dio tih aktivnosti spada u redovne aktivnosti Sindikata grafičara, te bi bile provedene i neovisno o Projektu, no zahvaljujući Projektu, educiran je veći broj sindikalnih povjerenika i aktivista. 
U odnosu na rashode za 2017. godinu, oni su veći za 8%. Iz strukture rashoda sindikalnih podružnica proizlazi da se 51,85% rashoda odnosi na pomoći članovima, odnosno isplatu potpore u povodu blagdana. Ostali rashodi sindikalnih podružnica odnose se na Susrete SGI, sport, rekreaciju, obilježavanje obljetnica, obrazovanje, pravnu zaštitu i promidžbu.
U posebnom izvješću sredstava solidarnosti bilancirani su prihodi i rashodi svakog fonda. U 2018. godini zaprimljeno je 540 zahtjeva za kratkoročnim pozajmicama. Odobrene su ukupno 532 pozajmice u ukupnom iznosu od 3,226.000,00 kn. Mjesečno su u prosjeku odobrene 44 pozajmice u ukupnom prosječnom mjesečnom iznosu od 268.833,00 kn, a prosječni mjesečni iznos pozajmice je 6.063,90 kn. Broj odobrenih pozajmica je smanjen za 1,5% u odnosu na prošlu godinu. Ukupni iznos odobrenih sredstava smanjen je za 0,5%, odnosno za 14.000,00 kn u odnosu na 2017. g. Uvjeti pod kojima se odobravaju pozajmice se nisu promijenili.
Pregled materijalno-financijskog poslovanja obavljen je 17. travnja 2019. godine u Zagrebu u prostorijama Sindikata grafičara, a obavio ga je Nadzorni odbor u sljedećem sastavu: Petra Mirčić, Eva Majstorović, Blaženka Vuk i Dragoslav Radetić. Nadzorni odbor nije imao primjedbe na izvješće i preglede prihoda i rashoda za 2018. godinu te je utvrdio da je materijalno-financijsko poslovanje bilo uredno. Na temelju toga, Predsjedništvo je usvojilo temeljna financijska izvješća. 
S obzirom na propise i visinu prihoda iz 2017. g., nastupila je obveza revizorskog uvida u poslovanje Sindikata grafičara. Na temelju tog uvida, revizorska kuća je zaključila da u 2018. g. ne nalazi nepravilnosti u poslovanju.
VII. kongres Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske
Od tri pristigle ponude za održavanje VII. kongresa, Predsjedništvo je donijelo odluku da će se Kongres održati u Termama Tuhelj u razdoblju od 26. do 28. rujna 2019. g. Na Kongresu sudjeluju dvije razine zastupnika: delegati po funkciji (38) i izabrani delegati iz podružnica. Odlučeno je da ukupno 112 izabranih delegata iz podružnica može prisustvovati na Kongresu, a konačna lista delegata će biti zaključena na sljedećoj sjednici Predsjedništva u srpnju. 
Kongresu prethode izborne skupštine u podružnicama. U gotovo svim podružnicama su provedeni izbori za sindikalne povjerenike i organe u podružnicama, sve podružnice su predložile i kandidate za funkcije i organe u Sindikatu. Još nekoliko podružnica nije provelo izbore, te su se obvezali provesti ih do kraja svibnja. Izborne skupštine koje su provedene su verificirane. 
Nacrt izmjena i dopuna Statuta u procesu okrupnjavanja
Neposredno prije održavanja sjednice Predsjedništva održan je sastanak Radne grupe za izradu prijedloga okrupnjavanja. Promjene u Sindikatu su usmjerene prema djelatnosti medija. Radna grupa je predložila tri moguća skraćena naziva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske: „Sindikat grafičkih i medijskih djelatnika“, „Sindikat medija“, „Sindikat grafičara i medija“. Potvrđeno je ukidanje regionalnih povjerenika, a umjesto njih je predložena mogućnost zapošljavanja organizatora čiji bi zadaci bili: poticanje organiziranja i učlanjivanja radnika u Sindikat, organiziranje novih podružnica, poticanje što aktivnijeg rada sindikalnih povjerenika i drugi. Raspravljalo se o uspostavljanju stupova Sindikata, a predlažu se sljedeći stupovi: tiskarstvo, nakladništvo i ambalaža; mediji i komunikacije; usluge i povezane djelatnosti. Prijedlog Statuta će izraditi Stručna služba Sindikata. Nakon toga će o njemu raspravljati Statutarna komisija, potom će se provesti javna rasprava u podružnicama i među članovima,zatim će Predsjedništvo predložiti konačan tekst Statuta koji će se usvojiti na Kongresu.
Projekt: Dijalog i znanje napredak grade – Završna konferencija
Radionicom „Komunikacijski alati u funkciji kvalitetnijeg zastupanja interesa radnika“ je završen edukacijski ciklus u okviru Projekta Dijalog i znanje napredak grade. U tijeku je izrada priručnika „Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način“ koji bi trebao biti otisnut do kraja svibnja. Završna konferencija pod nazivom „Utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog u sektoru“ će se održati neposredno prije Kongresa, odnosno 26. rujna 2019. g. Na Konferenciji će uz sindikalne povjerenike i aktiviste koji su sudjelovali na seminarima i radionicama, biti prisutni predavači sa seminara i radionica, predstavnici srodnih sindikata, predstavnici poslodavaca iz sektora, predstavnici HUP-a, HGK-a, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, UNI-Europa, te obrazovnih institucija u sektoru. Planirano je održavanje dvije do tri panel-rasprave na kojima bi se govorilo o budućnosti rada u sektoru, izazovima s kojima se susrećemo pod utjecajem industrijske revolucije i robotizacije. 
Organizacija 40. susreta SGI
Ovogodišnji 40. susreti SGI će se održati u Zatonu – Zadar Apartmani u razdoblju od 6. do 9. lipnja 2019. godine u organizaciji agencije Spektar putovanja. Cijena za 3 puna pansiona iznosi 912,00 kn (3*) i 984,00 kn (4*). Smještaj će biti u apartmanima za 3 ili 4 osobe. Jednokrevetne i dvokrevetne sobe nisu dostupne. 
Referendum protiv daljnje provedbe mirovinske reforme
Prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma protiv mirovinske reforme se održavalo u razdoblju od 27. travnja do 11. svibnja 2019. g. Inicijativa “67 je previše” se zalaže za povratak dobi za odlazak u mirovinu na 65 godina i za umanjenje penalizacije prijevremenih mirovina. Oko 30 naših sindikalnih povjerenika i aktivista je volontiralo na razne načine, te su značajno pridonijeli uspjehu inicijative.