15. sjednica Predsjedništva – Ususret 7. kongresu

15. sjednica Predsjedništva – Ususret 7. kongresu
15. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je održana 5. srpnja 2019. g. u Domu Sindikata grafičara. Središnja tema sjednice je bio 7. kongres Sindikata grafičara u rujnu 2019. g. i donošenje odluka u cilju njegove pripreme. 
Verificirane izborne skupštine
Od prošle sjednice Predsjedništva preostalo je verificirati još nekoliko izbornih skupština. Podružnica Vjesnik je, uz izbor glavnog sindikalnog povjerenika Tvrtka Gretića, održala izbore i za sindikalne povjerenike u svakom od 5 odjela, te su svi izabrani povjerenici potvrđeni. Predsjedništvo je potvrdilo ponovni izbor Mirjane Gorički kao glavne sindikalne povjerenice u Tiskari Sv. Ivan Zelina. U podružnici Bakrotisak potvrđen je Josip Strahonj kao glavni sindikalni povjerenik, a uz njega su za sindikalne povjerenike izabrani još Anđelko Križanović i Ivica Turić. Ostalo je još u kratkom roku održati izborne skupštine za podružnice koje ih još nisu provele. 
Sporazum sa Sindikatom radnika HRT-a
Još na 6. kongresu 2015. g., Sindikat grafičara je donio Deklaraciju koja promiče jačanje Sindikata grafičara i otvaranje prema sindikatima na području medijskih i komunikacijskih djelatnosti, kako bismo stvorili veći i jači sindikat, te tako još snažnije radili na promicanju i ostvarivanju prava radnika. Prvi korak tome cilju je pristupanje Sindikata radnika Odašiljača i veza Sindikatu grafičara, koje je u konačnici realizirano krajem veljače 2017. g.
Povezivanje sa Samostalnim sindikatom radnika HRT-a je daljnji korak u procesu jačanja sindikata, te se on privodi kraju. Sporazum o pristupanju Sindikata radnika HRT-a Sindikatu grafičara trebao bi biti potpisan do kraja srpnja 2019. g. i tada bi stupio na snagu. Još 2015. g. potpisan je prvi Sporazum između Sindikata grafičara i Sindikata radnika HRT-a, prema kojem su članovi Sindikata radnika HRT-a, uz participaciju mjesečne članarine, dobili pravo na pomoć stručnih službi našeg Sindikata. Potpisivanjem Sporazuma o povezivanju ova dva sindikata, članovi Sindikata radnika HRT-a postaju punopravni članovi Sindikata grafičara, sa svim pravima koja iz toga proizlaze (stručna pomoć, pravo na solidarne pomoći, individualne pozajmice, pravo birati i biti birani u tijela Sindikata itd.).
Pregled Projekta Dijalog i znanje napredak grade
Predsjedništvo je potvrdilo sve aktivnosti provedene u okviru Projekta Dijalog i znanje napredak grade, koji je ušao u završnu fazu. Završene su edukativne aktivnosti (2 seminara i 6 radionica), tiskana su dva priručnika, a preostala dva su u završnoj fazi. Preostaje još održati Međunarodnu konferenciju koja je na rasporedu neposredno prije Kongresa, te će zaključci doneseni na njoj predstavljati uvod u Kongres. Zajedno s predstavnicima poslodavaca, kolegama s međunarodne sindikalne scene, predstavnicima obrazovnih institucija i ministarstava razgovarat ćemo o budućnosti rada i kako se prilagoditi promjenama koje donosi tehnološka i industrijska revolucija. 
Pripreme za 7. kongres
Središnja tema sjednice Predsjedništva bio je 7. kongres Sindikata grafičara koji će se održati u Termama Tuhelj 27. rujna 2019. g. Predsjedništvo je pripremilo prijedloge dnevnog reda Kongresa, razmotrilo izvješća o radu kao radni materijal na Kongresu, potvrdilo zastupnike, radna tijela, te razmotrilo kandidature za organe i funkcije u Sindikatu.
Verifikacija zastupnika za 7. kongres
S obzirom na zapisnike i podatke s izbornih skupština u sindikalnim podružnicama te podatke o članovima organa Sindikata u dosadašnjem mandatu, sačinjena je lista zastupnika 7. kongresa, a prema kojoj 70 zastupnika dolazi iz sindikalnih podružnica, a 38 kao članovi organa Sindikata, što daje ukupno 108 zastupnika. Ovaj broj je nešto veći nego na prošlom Kongresu. Kvorum na Kongresu ovisi o broju zastupnika, te su podružnice pozvane ažurirati podatke ako dođe do izmjena, kako bi se u što kraćem roku sastavila konačna lista zastupnika.
Potencijalni kandidati za organe i funkcije u Sindikatu 
Predsjedništvo je utvrdilo i izborne liste kandidata za organe i funkcije u Sindikatu. Za Predsjedništvo je istaknuto 16 kandidata, a bira ih se 15. Sukladno predloženim izmjenama Statuta, predlaže se osigurati određeni broj predstavnika svakog stupa u Predsjedništvu. Tako bi stup tiskarstvo i nakladništvo imao pravo na najmanje tri člana u Predsjedništvu, stup medija garantirano dva člana, te stup usluga također dva člana. Ostali članovi Predsjedništva, a i drugih organa, bez obzira na stup kojem pripadaju, redaju se prema rezultatu ostvarenom u izbornom procesu do ukupnog broja članova pojedinog organa. Za Nadzorni odbor je istaknuto 9 kandidata, a bira ih se 5, kao i za Statutarnu komisiju. Za Predsjednika sindikata je istaknut jedan kandidat. 
Radna tijela Kongresa
Predložena su i radna tijela 7. kongresa. Tako se predlaže da Radno predsjedništvo broji 7 članova, te da ga čine Zoran Kveder, Nada Poldrugač, Davorka Regvat, Bruno Margitić, Denis Huić, Ana-Marija Presečan i Darije Hanzalek. Verifikacijska komisija se predlaže u sastavu Maja Vidaković, Milena Miščević i Suzana Žaja, a Kandidacijska komisija u sastavu Darka Žaja, Tanja Čuček i Mirjana Jurčec. Za Izbornu komisiju se predlažu Snježana Antolić, Mirjana Gorički, Nevenka Bistrović, Dragoslav Radetić, te je potrebno istaknuti još jednog člana koji nije kandidiran za funkcije u organu Sindikata. Za zapisničara se predlaže Matea Mikić, a za ovjerovitelje zapisnika Lovorka Kučić i Tvrtko Gretić. 
Nacrt izmjena i dopuna Statuta
Predsjedništvo je, na temelju prijedloga Radne grupe za izradu prijedloga okrupnjivanja u „Sindikat tiskarstva, nakladništva, medija i usluga“ izradilo konačan prijedlog Nacrta izmjena i dopuna Statuta. U prijedlogu se naznačuje smjer razvoja i okrupnjivanja Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske prema Sindikatu medijskih djelatnosti, koji bi okupljao članstvo u grafičkoj, tiskarskoj, ambalažnoj, nakladničkoj, radio-difuziji, radio i televizija, novinarstvo, internet, komunikacije kao i radnike u s njima povezanim uslužnim djelatnostima. Glavne izmjene su usmjerene prema uvođenju Stupova sindikata (stup tiskarstva, nakladništva i medija; stup medija i komunikacija; stup usluga i povezanih djelatnosti), u koje se razvrstavaju podružnice i članstvo prema njihovim djelatnostima, te koji mogu razmatrati i raditi na pojedinim specifičnim pitanjima, a kroz njih se vodi računa o zastupljenosti pojedinih djelatnosti u organima Sindikata. Predsjedništvo predlaže ukidanje regionalnih povjereništava, a otvara se mogućnost rada organizatora, čiji je zadatak organiziranje, animiranje i poticanje što aktivnijeg rada sindikalnih podružnica i članova sindikata. Predsjedništvo se nije usuglasilo oko jednog skraćenog naziva Sindikata koje bi bilo korišteno u svakodnevnoj upotrebi, te predlaže dva skraćena naziva: „Sindikat grafičara i medija“ i „Sindikat grafičkih i medijskih djelatnosti“, a konačnu odluku će donijeti Kongres. 
Izvještaj o radu Sindikata između 6. i 7. kongresa
Predsjedništvo je razmotrilo i usvojilo „Izvještaj o radu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske između 6. i 7. kongresa 2015.-2019.“, a sadržajno se sastoji od 9 cjelina: Uvod, Organiziranje, Kolektivni ugovori, Radno-pravna zaštita, Projekt Dijalog i znanje napredak grade, Obrazovanje – aktivnosti izvan Projekta, Proces otvaranja prema Sindikatu medijskih djelatnosti, Financijsko-materijalno poslovanje, Fondovi sindikata, Nekretnine, Sjednice organa sindikata, Aktivnosti podružnica, Susreti radnika u tiskarstvu, komunikacijama, nakladništvu i medijima, Sudjelovanje u radu na nacionalnoj razini i Međunarodna suradnja. Izvještaj čini radni materijal koji će razmatrati i u konačnici usvojiti 7. kongres. 
Priznanja i gosti
Planira se najaktivnijim članovima i kolegama, koji su u proteklom mandatnom razdoblju otišli ili odlaze u mirovinu, uručiti Priznanje za dugogodišnji rad i doprinos u Sindikatu. 
Imajući u vidu da Kongresu prethodi Konferencija, na kojoj će se održati najmanje dvije panel-rasprave, vjerojatno se neće održati i na Kongresu. No, bit će pozvani predstavnici iz Nezavisnih hrvatskih sindikata i srodnih sindikata, predstavnici Grafičkog fakulteta i škole te predstavnici UNI Europa, od kojih se očekuje određeno sudjelovanje.