20. veljače – Svjetski dan socijalne pravednosti

20. veljače – Svjetski dan socijalne pravednosti
Opća Skupština Ujedinjenih naroda je 26. studenoga 2007. godine 20. veljače proglasila Svjetskim danom socijalne pravde. Ove godine se navedeni dan obilježavao pod temom „Ostvariti socijalnu pravednost kroz suzbijanje jaza u nejednakostima“.
Socijalna pravednost nekog društva postoji ako se promiče rodna jednakost te prava ranjivih društvenih skupina i migranata. Socijalna pravednost se ujedno postiže ako se suzbijaju i uklanjaju prepreke s kojima se osobe suočavaju u svakodnevnom životu na osnovi spola, dobi, rase, etničke pripadnosti, religije, kulture i invaliditeta.
Rast svjetske ekonomije utječe na poboljšanje uvjeta života u svijetu, dok istovremeno i dalje postoje ozbiljni izazovi kao što su ozbiljne financijske krize, nesigurnost, siromaštvo, isključenost i nejednakost između pojedinih društava. Postoje značajne prepreke za daljnju integraciju i participaciju zemalja u razvoju u globalnoj ekonomiji.
Da ima prostora za unapređenje socijalne pravednosti u svijetu potvrđuju i navedene brojke:

Rast zaposlenosti od 2008. godine u prosjeku je rastao samo za 0,1% dok je u razdoblju između 2000. do 2007. godine rastao za 0,9%.

60% radnika u svijetu radi bez ugovora o radu.

Manje od 45% radnika je zaposleno na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, a taj udio još i opada. 

Do 2019. godine više od 212 milijuna ljudi je bilo nezaposleno, dok je ranijih godina brojka iznosila 201 milijun.

600 milijuna novih radnih mjesta mora biti stvoreno do 2030. godine kako bi se moglo osigurati radno mjesto radno sposobnim osobama čiji je broj u porastu.
Međunarodna organizacija rada je Deklaracijom o socijalnoj pravednosti za pravednu globalizaciju, koja je usvojena 10. lipnja 2008. godine postavila temelje za uspostavu socijalne pravednosti u svijetu. Socijalni razvoj i socijalna pravednost su nezaobilazne u postizanju i održavanju mira i sigurnosti između naroda svijeta, a socijalni razvoj i pravdu nije moguće postići bez mira i sigurnosti uz poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda. 
Gdje je tu Hrvatska?
I dok se Dan socijalne pravednosti obilježava u svijetu, u Hrvatskoj je taj dan ostao nezamijećen. No, brojni problemi s kojima se građani Hrvatske susreću u svom svakodnevnom životu kada je riječ o slobodi življenja, socijalnoj zaštiti i pravednoj raspodjeli stečenoga dobra potvrđuju da socijalna pravednost u Hrvatskoj još uvijek nije u potpunosti zaživjela jer se sa socijalnom nepravdom građani Hrvatske svakodnevno suočavaju.