28. travnja – Dan zaštite na radu

28. travnja – Dan zaštite na radu
Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada obilježava Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu. U Republici Hrvatskoj je Hrvatski sabor donio odluku o proglašenju 28. travnja Nacionalnim danom zaštite na radu. Sindikalni pokret taj dan obilježava komemoracijom za sve žrtve profesionalnih bolesti i ozljeda na radu.
Zaprepašćujuće brojke 
Svijet

Svakih 15 sekundi radnik umire zbog nesreće na radu ili bolesti u vezi s radom.

Svakih 15 sekundi 153 radnika doživi nesreću na radu.

Više od 2,3 milijuna radnika godišnje umire zbog posljedica nesreće na radu ili bolesti u vezi s radom, od čega 350.000 radnika umire zbog nesreće na poslu.

317 milijuna nesreća se dogodi tijekom jedne godine.
EU

Više od 4.000 radnika je umrlo zbog nesreća na radu.

Više od 3 milijuna radnika je oboljelo od bolesti vezane uz rad zbog koje su bili odsutni više od 4 dana s posla. 
Hrvatska

Prosječno 28 radnika godišnje umire zbog nesreća na radu.

Oko 14.000 radnika godišnje se ozlijedi na radu.

Oko 200 radnika godišnje oboli od profesionalne bolesti.