29% Europljana ne može si priuštiti godišnji odmor

29% Europljana ne može si priuštiti godišnji odmor
Prema podacima Eurostata u 2019. godini 29% Europljana nije si moglo priuštiti plaćeni godišnji odmor u trajanju od tjedan dana.
U odnosu na 2010. godinu, to predstavlja značajan pad jer je tada taj postotak iznosio 39%. Od država članica EU Rumunjska bilježi najveći postotak građana u takvoj situaciji (54%), a slijedi ju Grčka s 49%, Hrvatska s 48%, Cipar s 45% i Italija s 44%.
Najmanji postotak građana u takvoj situaciji bilježi Švedska sa samo 10%, Danska i Luxembourg s 11%, Finska s 12%, Njemačka i Austrija s po 13%.