3. sjednica Predsjedništva – Nastavak i prilagodba rada Predsjedništva u situaciji epidemije koronavirusa

3. sjednica Predsjedništva – Nastavak i prilagodba rada Predsjedništva u situaciji epidemije koronavirusa
Treća sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je na prilagođen način imajući u vidu epidemiju uzrokovanu koronavirusom. Prvi put je održana 29. travnja 2020. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu na kojoj je sudjelovao dio članova Predsjedništva poštujući sve propisane mjere zaštite. Drugi put s istim sadržajem održana je 30. travnja 2020., preko videokonferencije za one članove Predsjedništva koji su bili spriječeni fizički nazočiti sjednici.
Pregled prihoda i rashoda za 2019. g.
Agneza Novački-Somek, voditeljica materijalno-financijskog poslovanja, uz veći broj tabelarnih prikaza iznijela je detaljno izvješće o prihodima i rashodima Sindikata grafičara i medija za 2019. godinu. U 2019. godini bilježimo lagani pad prihoda od članarina. Neki od razloga tome su stečaj Zrinskog te nešto manji broj članova. No dio podružnica je ostvario porast članstva i samim time porast prihoda od članarina. I prihodi i rashodi su bili u granicama plana. Zbog planiranog i namjenskog trošenja sredstava, poslovanje na razini Sindikata grafičara je bilo pozitivno. Zahvaljujući Projektu Dijalog i znanje napredak grade, proveden je čitav niz aktivnosti, poput seminara, radionica, konferencije, izrade priručnika, a koje su financirane iz navedenog Projekta. Veći dio tih aktivnosti spada u redovne aktivnosti Sindikata, te bi bile provedene i neovisno o Projektu, no zahvaljujući Projektu educiran je veći broj sindikalnih povjerenika i aktivista. U odnosu na rashode za 2018. godinu, oni su veći za 0,5%. Iz strukture rashoda sindikalnih podružnica proizlazi da se 47,85% rashoda odnosi na pomoći članovima, odnosno isplatu potpore u povodu blagdana. Ostali rashodi sindikalnih podružnica odnose se na Susrete SGI, sport, rekreaciju, obilježavanje obljetnica, obrazovanje, pravnu zaštitu i promidžbu. U posebnom izvješću sredstava solidarnosti bilancirani su prihodi i rashodi svakog fonda. U 2019. godini zaprimljeno je 439 zahtjeva za kratkoročnim pozajmicama. Odobreno je ukupno 435 pozajmica u ukupnom iznosu od 2,717.000,00 kn. Mjesečno je u prosjeku odobreno 36 pozajmica u ukupnom prosječnom mjesečnom iznosu od 226.416,66 kn, a prosječni mjesečni iznos pozajmice je 6.245,97 kn. Broj odobrenih pozajmica je smanjen za 19% u odnosu na prošlu godinu. Ukupni iznos odobrenih sredstava smanjen je za 15%, odnosno za 509.000,00 kn u odnosu na 2018. g. Uvjeti pod kojima se odobravaju pozajmice se nisu promijenili. S obzirom na propise i visinu prihoda iz 2018. g., nastupila je obveza revizorskog uvida u poslovanje Sindikata grafičara. Na temelju tog uvida, revizorska kuća je zaključila da u 2019. g. ne nalazi nepravilnosti u poslovanju.
Posljedice potresa u Zagrebu od 22. ožujka 2020.
Posljednji veliki potres u Zagrebu dogodio se 1880. g. Tada je uz ogromnu materijalnu štetu poginulo dvoje ljudi, a jedan od njih bio je baš litograf. Prošlo je 140 godina od tog potresa, sve do 22. ožujka 2020. kad se u 6 sati i 24 minute Zagreb opet počeo tresti. Na udaru se našao i naš Dom Sindikata. Šteta je ozbiljna, ali nije katastrofalna. Postoje napuknuća dužinom zidova, no najozbiljnije oštećenje jest napuknuće nosive grede iznad stepeništa prema prvom katu, koja će se morati sanirati u što kraćem roku. Izvršen je brzi pregled statičara na zgradi Doma Sindikata, te je ona dobila ocjenu “uporabljivo”. U potresu su stradali i domovi naših članova. Upravni odbor sredstava solidarnosti donio je odluku da će onim članovima koji su ostali bez krova nad glavom ili im je nekretnina u kojoj žive stradala u zaista ozbiljnim razmjerima, biti iskazana solidarna pomoć. Upravni odbor sredstava solidarnosti je također donio odluku o kriterijima odgode otplate obročne rate odobrene pozajmice za korisnike pozajmica kod pojedinih poslodavaca kojima su uslijed posljedica mjere zaštite od Covida-19 mjesečna primanja smanjena više od 15 posto, te onima kojima je uslijed potresa ugrožena životna egzistencija. Korisnik pozajmice može tražiti odgodu za ustezanja pri isplatama plaća koje će se izvršavati u travnju, svibnju i lipnju 2020. g. 
Rad Sindikata u situaciji epidemije koronavirusa
Stručna služba Sindikata je odmah prepoznala opasnosti za prava radnika koja mogu biti ugrožena uslijed epidemije, te su uspostavljeni učestali kontakti s povjerenicima. Problemi s kojima su se radnici najviše suočavali su nezakonito i pojačano upućivanje radnika na korištenje godišnjeg odmora. Gotovo svi radnici su iskoristili stari godišnji odmor, dok su neki koristili i dio novog. Problem je s onim radnicima koji su upućeni na korištenje novog godišnjeg odmora u trajanju od više od polovice ili gotovo cijelog novog godišnjeg odmora. Neki poslodavci su se upustili u smanjenje materijalnih prava. Tako je Hanza Media prvo ukinula naknadu za prijevoz i mjesečni dodatak na plaću, a potom je osnovica za obračun plaće smanjena za 30 posto. No, zajedničkim radom pojedinih sindikalnih povjerenika u Hanza Mediji, Stručne službe Sindikata i Sindikata novinara Hrvatske, naknada za prijevoz i dodatak su radnicima vraćeni. Poduzeće Znanje se ponovno upustilo u smanjenje plaće. Razina kolektivnih ugovora je sačuvana. Nužno je nastaviti s takvom praksom, a tamo gdje nema kolektivnih ugovora, potrebno je sačuvati razinu prava.
Otkazani (odgođeni) 41. susreti
Imajući u vidu aktualnu situaciju, mjere zaštite, smanjenje socijalnih kontakata, a i malu vjerojatnost da će Hotel Vespera, gdje su se Susreti trebali održati, biti otvoren, Predsjedništvo je bilo primorano donijeti odluku o neodržavanju 41. susreta u vremenu od 21. do 24. svibnja 2020. g. Predsjedništvo je razmatralo održavanje Susreta u rujnu ili listopadu ove godine, te ako bude dovoljno zainteresiranih sudionika i ako to bude moguće s obzirom na trenutačno aktualne mjere zaštite, Susreti bi se tada mogli održati.
Obilježavanje 150 godina Sindikata
Ove godine naš Sindikat navršava 150 godina svog postojanja. 5. lipnja se trebala održati proslava u Hrvatskom glazbenom zavodu, no s obzirom na to da je zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda ozbiljno oštećena u potresu, proslava se odgađa za listopad ili studeni ove godine. Predsjedništvo je donijelo odluku da se izradi vremenska crta o povijesti Sindikata sa značajnijim datumima i događajima, od 1870. godine do danas. Na svečanoj proslavi nastupat će Hrvatsko grafičko glazbeno društvo „Sloga“.
Redizajn lista Grafičar
List Grafičar je u posljednja tri broja osuvremenjen, odnosno napravljen je njegov redizajn, te su reakcije pozitivne. Stav Predsjedništva je da je potrebno raditi daljnje promjene Grafičara, te će od sada vjerojatno izlaziti kao dvobroj, svaka dva mjeseca, s nešto drugačijim sadržajem. Paralelno će se izraditi nova web-stranica Sindikata na kojoj će se nalaziti aktualne svakodnevne vijesti.