30.000 kuna za stradale u potresu

Sindikat dodijelio solidarnu pomoć stradalima u potresu od ukupno 30.000 kn!

30.000 kuna za stradale u potresu

Dana 14. siječnja 2021. godine Upravni odbor sredstava solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske donio je Odluku o kriterijima isplate solidarne pomoći zbog elementarne nepogode sukladno kojoj su članovi Sindikata, koji su podnijeli zahtjev za solidarnom pomoći zbog elementarne nepogode – potresa i koji su ispunili kriterije utvrđene Odlukom, ostvarili pravo na dodjelu solidarne pomoći na toj osnovi.

Zahtjevi za dodjelom solidarne pomoći zaprimani su do 15. ožujka 2021. godine. Člankom 11. Pravilnika sredstava solidarnosti od 16. prosinca 2016. godine propisan je iznos koji se članovima može dodijeliti na toj osnovi, odnosno Upravni odbor može dodijeliti do 2.000,00 kn, odnosno i veći iznos u osobito teškoj situaciji člana Sindikata.

Do 15. ožujka 2021. godine u Sindikatu grafičara zaprimljeno je ukupno 19 zahtjeva za dodjelom solidarne pomoći i to iz podružnica Agencija za komercijalnu djelatnost, Odašiljači i veze, Tisak plus, Samostalni sindikat radnika HRT-a. S obzirom na to da svim podnositeljima zahtjeva nije nastala šteta u jednakim razmjerima, UOSS je dodijelilo i različite iznose pomoći i to od 1.000 do 3.000 kn, ovisno o stupnju nastale štete na nekretnini. Ukupno je dodijeljeno 30.000,00 kn pomoći.