4. sjednica Predsjedništva – Nastavak rada na organiziranju

4. sjednica Predsjedništva – Nastavak rada na organiziranju
Četvrta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je na prilagođen način imajući u vidu epidemiju uzrokovanu koronavirusom. Održana je 24. rujna 2020. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu na kojoj je sudjelovao dio članova Predsjedništva, a dio članova Predsjedništva je na sjednici sudjelovao preko videokonferencije. 
Konstituirani Stupovi Sindikata
Statutom Sindikata grafičara i medija propisana je mogućnost oformljivanja Stupova Sindikata, imajući u vidu specifičnosti, razlike i sličnosti svake od djelatnosti u kojima Sindikat okuplja članove i provodi aktivnosti. Većina podružnica u skladu sa svojim djelatnostima pripada Stupu tiskarstvo, nakladništvo i ambalaža, dok manji dio podružnica je razvrstan u Stup mediji i komunikacije i Stup usluge i povezane djelatnosti. Neke podružnice pripadaju u dva Stupa, kao što su Hanza Media, Narodne novine, Školska knjiga, URIHO, Znanje, Novi list. U nadolazećem razdoblju izabrat će se voditelj svakog Stupa. Članovi Sindikata iz svakog Stupa mogu u okviru pojedinog Stupa raspravljati o za njih specifičnim temama, koje se odnose posebice na specifična strukovna, stručna i obrazovna pitanja te aktivnosti u okviru djelatnosti Sindikata.
Stanje u podružnicama u vrijeme epidemije koronavirusa
Unatoč epidemiji i poteškoćama u poslovanju, zadržani su svi postojeći kolektivni ugovori i zadržana je većina stečenih prava. Većina kolektivnih ugovora koji su istjecali ove godine je produžena do kraja godine. Važno je primijetiti da se kolektivni pregovori postupno vraćaju, te je u nekim podružnicama započelo kolektivno pregovaranje. Za vrijeme lockdowna u nekim firmama su materijalna prava privremeno smanjena, no intervencijom Sindikata i povjerenika u gotovo svim firmama uspostavljena je razina prava koja je bila prije izbijanja epidemije. 
Imajući u vidu da je za vrijeme trajanja epidemije bio povećan broj upita i poziva radnika koji su bili zainteresirani za svoja prava, nužno je nastaviti raditi na organiziranju. U situacijama krize sindikalna aktivnost treba biti jača nego ikad. Jedan od načina na koji se postiže veća sindikalna zastupljenost jest edukacija povjerenika i aktivista Sindikata. Planirano je bilo održavanje seminara u listopadu ove godine, no još je neizvjesno hoće li to biti moguće. 
Aktivnosti za spašavanje tiskanih medija
UNI Global Union i Međunarodna federacija novinara započinju kampanju za spas tiskanih medija i novinarstva. Tražit će od nacionalnih vlada da donesu pakete za spas tiskanih medija i povezanih djelatnosti – od novinara, radnika koji rade pripremu, tiskara, ali i distribucije i prodaje. Koronakriza je ubrzala dugoročni pad sveukupne industrije tiskanih medija i njihove prihode. Samo u ovoj godini prihodi su pali za 20 posto. Znatan dio tog novca preselio se u tehnološke divove. Na primjer, u 2018., Google je zaradio 4,7 milijarde dolara od vijesti, a novac nije podijelio s novinarima koji su proizveli te vijesti. Stoga se zahtijeva uvođenje poreza na digitalne usluge, posebice na svjetske tehnološke gigante. Akciji će se pridružiti i Sindikat grafičara i medija te zajedno sa srodnim sindikatima tražiti sastanak s Vladom odnosno Ministarstvom kulture i medija.
Inicijative promjena Zakona o radu
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je najavilo početak pregovora oko Izmjena Zakona o radu. Hrvatska udruga poslodavaca već je najavila svoje zahtjeve (lakše otpuštanje, revizija propisa o radu od kuće, povećanje broja sati dopunskog rada). Sindikat grafičara i medija je pripremio materijal o institutima Zakona o radu koje je nužno mijenjati, neovisno o stavovima i inicijativi HUP-a. Predsjedništvo je potvrdilo taj materijal, te stav Stručnih službi Sindikata da je prilikom pregovora nužno iznijeti zahtjeve Sindikata prilikom izmjena Zakona o radu. Radna grupa NHS-a je prihvatila većinu prijedloga Sindikata grafičara i medija, a neki od tih prijedloga bi trebali biti izneseni pred HUP i Ministarstvo prilikom pregovora.
Informacije i odluke o aktivnostima Sindikata
Zgrada Doma Sindikata je također pogođena potresom te je nužno izvršiti sanaciju uništenih elemenata zgrade. Statičari su napravili elaborat u kojem su procijenili potrebne radove. Predsjedništvo je odlučilo da će se skupiti što više ponuda za izvršenje radova i izabrati ona koja je najpovoljnija. 
U ožujku ove godine Upravni odbor sredstava solidarnosti je donio odluku o pomoći članovima čije su nekretnine stradale u potresu, a rok za prijavu je bio dva mjeseca. Pomoć je isplaćena u ukupnom iznosu od 19.000,00 kn za devet članova. Iznos pomoći se kretao od 1.000,00 do 4.000,00 kn, ovisno o težini štete na nekretnini. 
Predsjedništvo je još jednom potvrdilo odluku o odgodi 41. susreta. Povjerenici smatraju kako radnici zasigurno ne bi htjeli ići, neki su rekli da čak nije niti primjereno, a niti bi poslodavci bili spremni snositi troškove Susreta za svoje radnike. Objektivna prepreka za održavanje Susreta je i da se gotovo svi hoteli u listopadu zatvaraju. Susreti su odgođeni za iduću godinu, a termin je već rezerviran za svibanj 2020. g. u Hotelu Vespera u Malom Lošinju.
Obilježavanje 150 godina Sindikata u vidu održavanja koncerta je također moralo biti odgođeno. Ako to ne bude moguće ove godine, nastojat će se održati svečani koncert u povodu obilježavanja obljetnice sljedeće godine. No 150 godina Sindikata je obilježeno izradom vremenske crte koja prikazuje bogatu povijest Sindikata.
Predsjedništvo je donijelo odluku o izradi nove web-stranice Sindikata, čija bi izrada trebala početi u što kraćem roku.