4. sjednica Predsjedništva – Uredno materijalno-financijsko poslovanje Sindikata

4. sjednica Predsjedništva – Uredno materijalno-financijsko poslovanje Sindikata

 Agneza Novački Somek, voditeljica materijalno-financijskog poslovanja, uz veći broj tabelarnih prikaza dala je opširno izvješće o prihodima i rashodima za 2015. godinu. U 2015. godini bilježimo rast prihoda od članarine, koja je ujedno najznačajniji prihod Sindikata. Ostali važni izvori prihoda su prihod od zakupnina, prihod od kamata te ostali prihodi.

I prihodi i rashodi su bili u granicama plana, pri čemu u ukupnoj strukturi rashoda na sindikalne podružnice otpada 25,01%, a na zajedničke funkcije i solidarnost 74,99%. U odnosu na proračun za 2014. godinu ukupni rashodi su veći za 2,4%. Funkcionalni rashodi su realizirani 79% u odnosu na proračun za 2015. godinu. Njihovo učešće u ukupnim rashodima je 25,36%. Iz strukture rashoda podružnica vidljivo je da se 75,24% rashoda odnosi na pomoći članovima, odnosno isplatu potpora u povodu blagdana.

U posebnom izvješću sredstava solidarnosti bilancirani su prihodi i rashodi svakog fonda, plasmani te stanje sredstava i izvor sredstava na dan 31. 12. 2015. godine. Štrajkački fond se povećao za 0,24%, Fond solidarnosti za 10,91%, dok u Fondu posmrtnine bilježimo rast od 19,73%. Ukupno saldo fondova na dan 31. 12. 2015. godine bilježi porast u odnosu na prethodnu godinu za 4,37%. U 2015. godini zaprimljeno je 565 zahtjeva za kratkoročne pozajmice. Odobreno je ukupno 559 pozajmica u ukupnom iznosu od 3.241.000,00 kn. Mjesečno je u prosjeku odobreno 47 pozajmica u ukupnom iznosu od 270.083,00 kn, a prosječni iznos pozajmice je 5.746,00 kn. Broj pozajmica je uvećan za 3,9% u odnosu na 2014. godinu. Uvjeti po kojima se pozajmice odobravaju ostali su nepromijenjeni.

Pregled materijalno-financijskog poslovanja je obavljen 11. ožujka 2016. godine u Zagrebu u prostorijama Sindikata grafičara, a obavio ga je Nadzorni odbor u sljedećem sastavu: Petra Mirčić, Eva Majstorović, Dubravko Keresteš i Dragoslav Radetić. Nisu uočene nikakve nepravilnosti u poslovanju Sindikata i sva izvješća za 2015. godinu su usvojena.

Usvojen je i Proračun za 2016. godinu. Predsjedništvo je donijelo izmjene Pravilnika sredstava solidarnosti prema kojem će se sredstva umjesto u Štrajkački fond i Fond solidarnosti izdvajati u korist Sredstava posebne namjene za obrazovanje, informiranje i izdavačku djelatnost. Naime, u Štrajkačkom fondu i Fondu solidarnosti su prikupljena značajna sredstva, a koja se dijelom ne koriste. Stoga je odlučeno da će se ubuduće više sredstava izdvajati za Sredstva posebne namjene za obrazovanje, informiranje i izdavačku djelatnost čiji su rashodi veći od prihoda.

Odluka o stupanju u sindikalnu središnjicu

Rad Sindikata se temelji na solidarnosti i zajedništvu te jedan od načina jačanja sindikalnog pokreta je ulazak u neku sindikalnu središnjicu, a o čemu je bilo riječi na Kongresu. Predsjedništvo je donijelo odluku o ulasku u Nezavisne hrvatske sindikate. Navedena središnjica ima više od 100.000 članova. Uz jačanje zajedništva i solidarnosti, ostali razlozi za ulazak u sindikalnu središnjicu su još: veći pristup medijima, pristup i informacije od državnih tijela, uključenost u određene procese donošenja odluka, stručne informacije, seminari na njihovoj razini te bi na taj način postali dio jedne veće cjeline. S druge strane, osim dodatne vrijednosti, u radu našeg Sindikata ništa se ne mijenja i nastavljamo s dosadašnjim radom. Neki od sindikata koji su udruženi u NHS su Hrvatski sindikat pošte i Hrvatski sindikat telekomunikacija, a s kojima je naš sindikat do sada uspješno surađivao te se nadamo da će se uspješna suradnja nastaviti.

Organizacija 37. susreta SGI

Dana 26. veljače 2016. godine održan je sastanak o organizaciji 37. susreta SGI na kojem je konačno potvrđen odlazak na igre te termin i cijena. Igre u kojima će se sudionici natjecati su sljedeće: mali nogomet, kuglanje, odbojka na pijesku, stolni tenis, mini golf, potezanje konopa, boćanje, tenis, turnir u belotu, turnir u briškuli/trešeti, košarka, plivanje i pikado. Za većinu igara su dogovorena pravila i voditelji. Termin održavanja Susreta ostaje kao što je dogovoreno na prošloj sjednici Predsjedništva, a to je 26.-29. svibnja 2016. godine u Malom Lošinju u hotelu Vespera.

Nastavljamo s radom

 Predsjedništvo je usvojilo informaciju o tijeku izrade dokumentacije i daljnjim koracima za obnovu energetske ovojnice – fasade Doma Sindikata grafičara. Fasada Doma Sindikata grafičara je u vrlo lošem stanju te ju je potrebno obnoviti. Oko 40% ukupne investicije se planira financirati pomoću europskih fondova te se čeka raspisivanje natječaja za 2016. godinu. Ako se pristupi obnovi, uštedjelo bi se oko 30% dosadašnje energije.

Bilo je riječi i o odluci Vrhovnog suda Republike Hrvatske u postupku brisovne tužbe vlasništva. Navedenom presudom se odbijaju prijašnji zahtjevi Sindikata za brisanjem vlasništva Republike Hrvatske na nekretninama Sindikata. Preko odvjetnika se podnijela Ustavna tužba i dodatni prijedlog za ponavljanje postupka. Na snazi je i Sporazum o podjeli sindikalne imovine koji je naš Sindikat potpisao zajedno s ostalim sindikatima te prema kojem bi naša nekretnina trebala pripasti direktno našem Sindikatu te je to još jedan od razloga zbog kojih vjerujemo u uspjeh u sporu.

Vezano uz izradu nove baze članova, izrada ide prema planu i ona se puni i ažurira. Veliki dio podružnica je ažuriran, a ostali tehnički detalji će se razraditi s AKD-om, koji je zadužen za izradu novih članskih iskaznica. Iz vizuala članske iskaznice vidljivo je da se okrećemo i medijima te na taj način širimo djelovanje našeg Sindikata i jačamo se.

Jedna od tema je bila i UNI Europa Konferencija koja se održala od 14. do 16. ožujka 2016. godine u Rimu, a o čemu je detaljnije bilo riječi u prošlom broju Grafičara. Tema Konferencije je bila „Mijenjajmo Europu zajedno“. Glavni ciljevi djelovanja UNI Europa i svih sindikata koji su u njoj okupljeni su: pokrivenost svih radnika kolektivnim ugovorom i dostojna plaća za sve. Upravo to je i cilj našeg Sindikata i na tome svakodnevno radimo.