5. sjednica Predsjedništva – Nastavljamo s procesom okrupnjivanja

5. sjednica Predsjedništva – Nastavljamo s procesom okrupnjivanja

Peta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak, 23. rujna 2016. godine, u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.

Jačanje suradnje sa Sindikatom radnika HRT-a

Predsjedništvo je potvrdilo Sporazum o daljnjem jačanju suradnje i procesu spajanja između Sindikata grafičara i Sindikata radnika HRT-a od 8. srpnja 2016. godine. Na Kongresu 2015. godine zacrtan je put okrupnjivanja, odnosno povezivanja sindikata grafičke i sindikata medijske djelatnosti. Prvi korak prema tom putu bilo je pristupanje Sindikata Odašiljača i veza, a drugi korak je postupno povezivanje sa Sindikatom radnika HRT-a. 9. ožujka 2016. godine potpisan je prvi sporazum, prema kojem je naš sindikat pružao određene usluge Sindikatu radnika HRT-a, a 8. srpnja 2016. godine potpisan je drugi sporazum. Njime se potvrđuje daljnje približavanje, a u konačnici i spajanje Sindikata radnika HRT-a i Sindikata grafičara. U tom sporazumu, između ostalog, propisano je da članovi Sindikata radnika HRT-a, stječu prava kao i članovi Sindikata grafičara (dvojno članstvo). Takav status podrazumijeva im sva prava koja imaju i ostali članovi Sindikata grafičara (radno-pravna zaštita, kolektivno pregovaranje, edukacija sindikalnih aktivista…), uz pojedine iznimke kao što su prava iz Štrajkaškog fonda te pravo odlučivanja i raspolaganja nekretninama, odnosno financijskom i materijalnom imovinom Sindikata grafičara. Sindikat radnika HRT-a će, sukladno sporazumu, izdvajati primjereni dio članarine.

Sindikat radnika HRT-a stječe pravo imenovati jednog svog predstavnika u Predsjedništvo Sindikata grafičara, a koji će imati svojstvo promatrača, sve do VII. Kongresa Sindikata grafičara, kada bi trebalo biti izvršeno potpuno spajanje.

Zaustavljen negativni trend pokrivenosti članstva kolektivnim ugovorima

Pokrivenost članstva kolektivnim ugovorima sada je 73%, (prošle godine 66%), što svakako predstavlja pozitivan trend. U posljednjih godinu dana ponovno smo vratili kolektivni ugovor u Zrinskome i sklopili novi u Bakrotisku. U nekim kolektivnim ugovorima bilježimo polagani povratak i povećanje prava. Neke podružnice i dalje su u vrlo teškom stanju, a glavni problemi su ili vrlo niska razina prava, ili složeni vlasnički odnosi. No, uvijek treba biti spreman na inicijativu, i naš dugotrajni cilj je da svi naši članovi budu pokriveni kolektivnim ugovorom.
Kadrovske promjene
U daljnjem dijelu sjednice tema je bila moguća kadrovska promjena u stručnim službama Sindikata na mjestu voditelja plaća i kolektivnog ugovaranja. Predloženo je raspisivanje natječaja za popunu toga radnog mjesta. Budući da se radi o dosta zahtjevnom poslu, uvjeti za to radno mjesto stoga su dosta visoko postavljeni, kao što su završen ekonomski fakultet i najmanje pet godina relevantnog radnog iskustva. Natječaj je već objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a razgovor s potencijalnim kandidatima vodit će peteročlana komisija koju čine T. Buljanović, D. Lisičar, D. Hanzalek, Z. Kveder i B. Šifter.
Mnoge aktivnosti
Agneza Novački Somek iznijela je izvješće o materijalno-financijskom poslovanju i izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2016. godine. I prihodi i rashodi zasad su uglavnom u skladu s planiranim. Važno je napomenuti kako su prihodi od članarina stabilni, a oni ujedno predstavljaju najznačajniji prihod Sindikata. Ukupni materijalni i nematerijalni rashodi također bi bili u skladu s planiranim, no došlo je do izvanrednog troška koji nije bio planiran u Proračunu za 2016. godinu, a to je sudski trošak, vezano uz presudu Vrhovnog suda. U tom predmetu podnijeli smo ustavnu tužbu i prijedlog za ponavljanje postupka, te se nadamo kako će to završiti pozitivno za Sindikat.

Kao što je na prethodnoj sjednici Predsjedništva odlučeno, više sredstava će se izdvajati za Sredstva posebne namjene za obrazovanje, informiranje i izdavačku djelatnost. Sukladno tome, organiziran je seminar za sindikalne povjerenike i aktiviste, koji se održava od 14. do 16. listopada 2016. g. u Mariji Bistrici. Seminar je organiziran u dva dijela. Tema prvog dijela je organiziranje članova, a tema drugog dijela su aktualna pitanja iz radnog odnosa.

Predsjedništvo je analiziralo uspješnost organiziranja 37. susreta SGI, na kojima je sudjelovalo oko 350 ljudi, a kojim je obnovljena dugogodišnja tradicija i sada treba tako nastaviti i u narednim godinama. Na kraju Susreta, sudionicima je podijeljena anonimna anketa u kojoj su izrazili svoje dojmove. Većina sudionika izrazito je zadovoljna i organizacijom i sportskim natjecanjima. Također su dali određene prijedloge za bolju organizaciju budućih Susreta, koji će se svakako pokušati u što većem broju uzeti u obzir.

Budući da je zaključak bio kako su 37. susreti SGI organizirani uspješno, odlučeno je da će se do iduće sjednice Predsjedništva pokušati prikupiti ponude za organizaciju Susreta SGI 2017. godine.

14. lipnja 2016. godine održana je izborna skupština u podružnici Grafičar tvornica vreća i tiskarnica, na kojoj je izabran novi sindikalni povjerenik Saša Sobolović te je Predsjedništvo navedenu odluku potvrdilo.

Na prethodnoj sjednici Predsjedništva bilo je riječi o potrebi obnove fasade na Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. Poduzeti su određeni koraci u realizaciji te obnove, i tako je načinjena cjelokupna dokumentacija s kojom bi se prijavili na natječaj Grada Zagreba koji financira trošak obnove starih fasada s čak 55%. Također je načinjen popis ostalih nužnih radova koji su dugoročno u planu. Sličan takav popis potrebnih radova napravit će se i u našem Domu u Osijeku.

Jedna od točaka dnevnog reda bila je i Informacija o 64. sjednici Središnjeg odbora Nezavisnih hrvatskih sindikata, koja je održana 15. srpnja 2016. godine. NHS je svojim udruženim sindikatima, a među kojima je i Sindikat grafičara, podnio Izvještaj o radu, u kojem su po datumima dali pregled svojih aktivnosti. Iz Izvještaja je vidljivo da su prisutni u mnogim područjima i sudjeluju u raznima aktivnostima u cilju poboljšanja položaja radnika. Predsjedništvo je obaviješteno i kako su Matea Mikić, pravnica Sindikata grafičara i Bruno Margitić iz Odašiljača i veza, izabrani u Odbor za zaštitu na radu pri NHS-u.