6. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske

6. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske

Šesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak, 16. prosinca 2016. godine u Domu sindikata grafičara u Zagrebu.

Uredno materijalno-financijsko poslovanje

Agneza Novački Somek, voditeljica materijalno-financijskog poslovanja izložila je financijski plan za 2017. godinu. Financijski plan je usklađen s novim propisima te je dosta detaljan i transparentan. Očekuju se prihodi od članarine i ostali prihodi slično prethodnim godinama. Rashodi se planiraju u istom iznosu kao i prihodi. Ukratko je izložena i realizacija Plana za 2016. godinu. Prihodi od članarine su u podjednakom iznosu kao i godinu prije, što pokazuje da je članstvo stabilno. Detaljna realizacija Plana za 2016. godinu bit će izložena na sljedećoj sjednici Predsjedništva, no iz dostupnih podataka vidljivo je da je poslovanje sindikata u 2016. godini bilo gotovo u potpunosti u skladu s planiranim.

Novi Pravilnik sredstava solidarnosti

Predsjedništvo je usvojilo novi Pravilnik sredstava solidarnosti koji je prilagođen sadašnjem načinu rada sindikata te ga je odobrio i Upravni odbor sredstava solidarnosti. Sredstva solidarnosti sindikata ostaju i dalje Fond solidarnosti, Štrajkački fond i Fond za posmrtnine kojima upravlja Upravni odbor sredstava solidarnosti. Usluge koje sindikat pruža članovima iz sredstava Fonda solidarnosti su solidarne pomoći i individualne kratkoročne pozajmice koje su članovima prošle godine bile odobrene u velikom broju. Iz Fonda za posmrtnine dodjeljuje se posmrtnina i potpora za troškove liječenja za članove sindikata koji su uplatili najmanje 12 mjesečnih članarina.

Ponovljeni natječaj

Na prošloj sjednici Predsjedništva u listopadu 2016. godine bilo je riječi o kadrovskim promjenama u stručnim službama sindikata na mjestu voditelja plaća i kolektivnog ugovaranja te je predloženo raspisivanje natječaja za popunu tog radnog mjesta. Natječaj je raspisan i komisija u sastavu T. Buljanović, D. Lisičar, D. Hanzalek, Z. Kveder i B. Šifter je na razgovor pozvala sedam, a odazvalo se pet kandidata. Niti jedan od kandidata nije izabran, ponajviše zato što nemaju relevantno iskustvo u sindikalnim aktivnostima te nisu ostavili dojam da bi mogli dovoljno dobro zastupati interese članova prilikom kolektivnog pregovaranja.

Većina prijavljenih kandidata se javila sa znanjem i iskustvom u računovodstvenim i knjigovodstvenim poslovima. Stoga je potrebno provesti novi krug natječaja s nešto izmijenjenim uvjetima. U novom natječaju se naglasak stavio dodatno na kolektivno pregovaranje, te uz ekonomski fakultet uvjet može biti i drugi društveni fakultet. Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a razgovor s potencijalnim kandidatima će provesti komisija u istom sastavu.

Organizacija 38. susreta SGI

U daljnjem dijelu sjednice jedna od tema je bila i organizacija 38. susreta SGI. Budući da su 37. susreti SGI bili uspješni i sudionici su bili zadovoljni, odlučeno je nastaviti obnovljenu tradiciju i 2017. godine. Pristiglo je nekoliko ponuda od tri agencije. Većina ponuda je za datum od 18. do 21. svibnja 2017. godine, a za sada su najizglednije lokacije Mali Lošinj ili Rovinj. Zbog specifičnih razloga pojedinih grupa odluka o lokaciji održavanja Susreta nije donesena. Stoga je odlučeno da će se pokušati skupiti još nekoliko ponuda i u siječnju putem telefonske sjednice Predsjedništva donijeti odluka o lokaciji održavanja Susreta.

Daljnje aktivnosti sindikata

Istog dana kada je održana sjednica Predsjedništva, održane su i sjednice Nadzornog odbora, Koordinacije regionalnih povjerenika i Statutarne komisije Sindikata, na kojima se raspravljalo o dodatnim mogućnostima učlanjivanja i mogućim izmjenama Statuta sindikata.

Izrađena je nova pristupnica iz koje je vidljiv smjer u kojem se Sindikat grafičara razvija, a to je širenje prema novim medijima, ali ne zapostavljajući grafički sektor. U novoj pristupnici je jasnije opisan način rada sindikata, glavne aktivnosti, usluge koje sindikat nudi svojim članovima, te su naznačeni najvažniji događaji u povijesti sindikata.

Prošle godine je učlanjeno 290 novih članova te su sve podružnice aktivno radile na području učlanjivanja novih i zadržavanja postojećih članova. Podružnice koje imaju najviše novih članova su: Tisak (180), Odašiljači i veze (18), DES (15), E-kolektor (14), Novi list (10), AKD (7), Istragrafika (6), Grafički zavod Hrvatske (4), Znanje (4).

Jedna od točaka dnevnog reda je bila i mogućnost priznanja i nagrada za rezultate na organiziranju i učlanjivanju. Predložena je mogućnost nagrađivanja sindikalnih aktivista koji svojim radom pridonose povećanju toga broja. S obzirom na dobrovoljnost sindikalnog rada, Predsjedništvo je protiv nagrađivanja u vidu novčane nagrade, te je ostavljena mogućnost nagrađivanja nekim vrstama priznanja, pohvalnica i sl.

Kao i svake godine, i ove će se godine obaviti inventura, odnosno popis imovine Sindikata. Imenovani su članovi komisije koji će obaviti inventuru, a to su: B. Šifter, S. Žaja i N. Poldrugač.

Sindikat grafičara je aktivan u svojem promoviranju i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini. Tako su prošle godine mnogi članovi sindikata aktivno sudjelovali na seminarima o zaštiti na radu u organizaciji NHS-a. U idućem razdoblju tih će seminara zasigurno još biti, te su sindikalni povjerenici pozvani da informaciju o održavanju seminara i temama prenesu članovima, kako bi moglo doći još više zainteresiranih. Na međunarodnoj razini predstavnici sindikata su u listopadu 2016. godine sudjelovali na Konferenciji o kolektivnom pregovaranju u Berlinu. Na Konferenciji je izložen naš model kolektivnog pregovaranja, koji je bio vrlo dobro prihvaćen i komentari na rad Sindikata grafičara su bili izrazito pozitivni.