9. sjednica Predsjedništva – Priznanja za uspješno organiziranje

9. sjednica Predsjedništva – Priznanja za uspješno organiziranje
Deveta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak 15. prosinca 2017. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. Na drugom dijelu sjednice su, uz članove Predsjedništva, bili prisutni i članovi Nadzornog odbora, regionalni povjerenici, te sindikalni povjerenici.
Financijska izvješća
Agneza Novački-Somek, voditeljica materijalno-financijskog poslovanja, izložila je predviđenu realizaciju proračuna za 2017. godinu koji je u velikom dijelu u skladu s planiranim. Prihodi od članarine su stabilni, te se unatoč odlasku značajnog broja radnika, uspjelo zadržati članstvo i uspješno se radilo na daljnjem učlanjivanju. Ostali važni prihodi su prihod od zakupnina, prihodi od kamata i ostali prihodi. Rashodi su također bili u granicama planiranog. Potpuno financijsko izvješće za 2017. godinu biti će prezentirano na idućoj sjednici Predsjedništva kada budu poznati podaci i za prosinac. 
Usvojen je financijski plan za 2018. godinu koji je dosta detaljan i transparentan. Očekuju se prihodi od članarine i ostali prihodi slično prethodnim godinama. Prihodi i rashodi se planiraju u jednakom iznosu. 
Priznanja za uspješno organiziranje
Sukladno odluci Predsjedništva, dodijeljena su priznanja sindikalnim aktivistima i povjerenicima za uspješno organiziranje. Cilj priznanja je bio na primjeren i simboličan način nagraditi i dodatno stimulirati one sindikalne aktiviste koji postižu najbolje rezultate na aktivnostima organiziranja, unatoč tome što je većina njih suočena s odlaskom radnika ili u mirovinu ili na neki drugi posao, te je sve teže privući nove članove. 
Dodijeljena su i priznanja sindikalnim podružnicama po raznim kategorijama, a ovisno u uspješnosti bila su zlatna, srebrna ili brončana. 
Priznanje za povećanje razine članstva u zadnjih godinu dana su dobile sljedeće podružnice: Odašiljači i veze (+1,21%), Tisak (1,62%), Istragrafika (2,04%), Zrinski (+2,2%), Slobodna Dalmacija (+3%), Grafički zavod Hrvatske (+4%), DES (+6%), Znanje (+7,5%), Model Pakiranja (+13%), Radin Print (+15%). 
Priznanje za visoku razinu članstva dodijeljena su s obzirom na broj članova Sindikata u odnosu na broj svih radnika u firmi. Dodijeljena su sljedećim podružnicama: Slobodna Dalmacija (40%), Model Pakiranja (40,78%), Vjesnik (47,61%), Bakrotisak (51%), Tiskara Zelina (51,76%), Istragrafika (53,33%), Tipografija (60%), Gradska Tiskara (67,74%), Zrinski (70%) i Odašiljači i veze (72,63%). 
Posljednja kategorija priznanja za podružnice je za one s najvećim brojem članova. Prvi je Tisak s 1035 članova, drugi Sindikat radnika HRT-a s 490 članova, zatim Odašiljači i veze  215 članova. 
Ovim putem se Sindikat grafičara ispričava podružnici Istragrafika što im omaškom nisu dodijeljena zaslužena priznanja za vrijeme trajanja sjednice. Ista će im biti dodijeljena javno na sljedećem seminaru. 
Informacije o Domu sindikata grafičara
Predsjedništvo je obaviješteno o tijeku radova na sanaciji fasade i zamjeni prozora. Radovi brzo napreduju, te je u tri mjeseca završena fasada s ulične strane. Trenutno su u tijeku radovi na dvorišnoj fasadi, a predviđeni završetak tih radova je u proljeće. Nadzorna inženjerka je pohvalila radove, te je rekla da je fasada odlično izvedena. Boja fasade je zelene boje, a boja prozora žute što navodno odgovara izvornim bojama na kojima je konzervator inzistirao. Odlučeno je da se neće mijenjati svi prozori nego samo oni koji se ne mogu sanirati. Uz fasadu i prozore, restauriran je i znak zmaja s tamponima koji se nalazi na pročelju Doma sindikata grafičara. Sastoji se od tri različita materijala (slova su od željeza, srednji dio od cinka, a zmaj od mjedi). Zasigurno će biti različitih mišljenja o izgledu zgrade, no nesporno je da izgleda mnogo bolje od starog izdanja. 
Bilo je razgovora i o daljnjem tijeku postupaka koji se vode protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Podnesena je Ustavna tužba i dodatno prijedlog za ponavljanje postupka protiv te presude. 
Ostale aktivnosti
Projekt „Dijalog i znanje napredak grade“ je u završnoj fazi odobrenja. Trenutno je u tijeku faza odobrenja budžeta projekta, te je stoga prisutna svakodnevna komunikacija između Sindikata i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (tijelo zaduženo za nadziranje provedbe projekta). Još nije službeno potvrđeno, no prema dostupnim informacijama, faza odobrenja budžeta je završna faza i praktički znači to da je projekt odobren. S njegovom realizacijom trebalo bi početi u siječnju, a prvi seminar je predviđen za veljaču ili ožujak. 
Potvrđena je Odluka o održavanju 39. Susreta SGI. O terminu i destinaciji se odlučivalo pisanim putem. U otvorenom roku za izjašnjavanje do 24. listopada 2017. godine izjasnilo se 8 članova Predsjedništva, od čega njih 6 za Zaton – Zadar Apartmani 7.-10. lipnja 2018., a njih 2 za Rab-Turističko naselje San Marino 24.-27. svibnja 2018. Stoga je konstatirano da je omjer glasova bio 6:2 za Zaton. Po ponovnim pozivima nakon isteka roka, 25. listopada, još 3 člana su se izjasnila te je nakon njihovog izjašnjavanja omjer glasova je bio 7:4 i dalje u korist Zatona. Na temelju izloženih rezultata, odlučeno je da će se 39. susreti SGI održati u Zatonu – Zadar Apartmani od 7.-10. lipnja 2018. godine u organizaciji agencije Spektar putovanja. Već u ožujku će se početi razrađivati daljnji detalji i realizacija Susreta. 
Prema Statutu Sindikata grafičara, mandati svih tijela traju 4 godine. Već je u tijeku druga polovica mandata, te će se u ožujku 2017. godine raspisati izbori unutar sindikalnih podružnica, a koji će se održati u razdoblju od rujna do prosinca 2018. godine. Sve to prethodi Kongresu koji će se održati u lipnju 2019. godine na kojem će se birati tijela Sindikata. Sindikat grafičara širi svoje djelovanje i prema medijima, ali uz zadržavanje svoje tradicije i izvorne biti – a to su grafičari. Stoga će biti potrebno prilagoditi Statut Sindikata, ići u njegove izmjene i dopune, a te će izmjene i dopune biti predstavljene na Kongresu.