A.G. Matoš, Samobor – Ponovljene prijave tražbina Agenciji

A.G. Matoš, Samobor – Ponovljene prijave tražbina Agenciji

O stečajnom postupku nad A. G. Matoš iz Samobora pisali smo već detaljnije u posljednjim brojevima. Dodajmo samo kako je ured stečajnog upravitelja sačinio prijave priznatih potraživanja radnika prema Agenciji za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, no prvotno su te prijave Agenciji odbačene kao preuranjene. Naime, rokovi za prijavu priznatih potraživanja radnika prema Agenciji teku od isteka trećeg dana od dana objave rješenja o utvrđivanju tražbina na oglasnoj ploči suda i od tada je rok 30 dana. Kako je ispitno ročište u ovom postupku održano 26. rujna 2013. godine i tada su priznata potraživanja radnika u iznosu 1.415.619,30 kuna bruto, tako je ured stečajnog upravitelja poslao prijave predmetnih tražbina već nekoliko dana kasnije, očito računajući na promptnu objavu tražbina na oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu, a što se ispostavilo prerano. Ispada da je rješenje o utvrđivanju tražbina na oglasnoj ploči suda objavljeno tek sredinom listopada 2013. godine, pa je Agencija poslala radnicima rješenja kojima odbacuje njihove prijave kao prerane.

S obzirom na to, radnici, sindikat, ali i stečajni upravitelj promptno su reagirali, pa je ured stečajnog upravitelja ponovio iste prijave, ovaj puta u otvorenom roku. Prema posljednjim saznanjima radnici su ovih dana primili rješenja kojima se priznanju prijave njihovih tražbina Agenciji.

Tako je izbjegnuta potencijalna šteta, koja bi radnicima bila još veća, s obzirom da oni od Agencije računaju na isplatu posljednje tri plaće u visini minimalne zakonske plaće, te polovicu zakonske otpremnine. Naime sve nekretnine A.G. Matoša kao dužnika su pod založnim pravom ili fiducijarnim vlasništvom, pa su izdvojene iz stečajne mase za namirenje vjerovnika. Stoga su sredstava od Agencije vjerojatno jedina sigurnija isplata na koju radnici mogu računati u ovom postupku.