A.G. Matoš, Samobor – U stečaju priznata potraživanja radnika

A.G. Matoš, Samobor – U stečaju priznata potraživanja radnika

Dana 26. rujna 2013. godine, na Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ispitno i izvještajno ročište u stečajnom postupku, koji se vodi nad A. G. Matoš d.d. iz Samobora, Antuna Gustava Matoša 4, te su na njemu priznate tražbine radnika.

Situacija je došla do te točke, kada ni dugotrajni štrajkovi više nisu imali smisla, pa je jedino preostalo ponuditi radnicima što brži kraj njihove agonije. Proveden je referendum o mogućnosti otvaranja stečaja, pri čemu su se radnici izjasnili za tu opciju. U ime radnika je na Trgovačkom sudu u Zagrebu, 24. svibnja 2013. godine, podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Dana 18. srpnja 2013. godine otvoren je stečajni postupak nad poslodavcem. Imenovan je stečajni upravitelj Marinko Paić iz Zagreba, koji nam je poznat jer je prije nekoliko godina vodio stečaj nad Zagrebkartom iz Zagreba.

Nakon otvaranja stečajnog postupka, krajem ovog srpnja radnici su primili otkaze, uz otkazni rok koji u stečaju iznosi mjesec dana, pa im je radni odnos prestao krajem ovog kolovoza. Koliko god to izgledalo loše, radnici su barem mogli početi ostvarivati pravo na naknadu pri Zavodu za zapošljavanje, tražiti posao ili čekati mirovinu.

Na ispitnom ročištu 26. rujna 2013. godine u prvi viši isplatni red, koji ima prednost pri naplati potraživanja, priznate su tražbine svih radnika u iznosima prema tablicama koje je sačinio stečajni upravitelj i koje kao radnicima prethodno bile dane na uvid. Radnicima je s osnove zaostalih plaća, otpremnina i drugog priznato ukupno 1.415.619,30 kuna bruto potraživanja. Ostalim vjerovnicima odnosno vjerovnicima drugog višeg isplatnog reda, koji dolaze u naplatu iza radnika, priznato je još gotovo 10 milijuna kuna potraživanja.

U razgovoru sa stečajnim upraviteljem potvrđeno je da će njegov ured sačiniti prijave priznatih potraživanja prema Agenciji za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. Radnici bi iz tog postupka većinom trebali dobiti posljednje tri plaće u visini minimalne zakonske plaće, te polovicu zakonske otpremnine. Sredstva koja ćete se primiti od Agencije vjerojatno će biti jedina sigurnija uplata u ovom stečajnom postupku.

Naime, kako smo i pretpostavljali, A. G. Matoš d.d. kao stečajni vjerovnik nema puno vrijedne imovine koja će ući u stečajnu masu. Nažalost teško da će i radnici, koji su prvi na redu, namiriti sva svoja potraživanja, a ostali vjerovnici to neće uspjeti gotovo sigurno. Nad nekretninama društva postoje razlučna prava, odnosno vjerovnici su osigurani fiducijarnim vlasništvom, založnim pravima i sl., pa do visine njihovih potraživanja vrijednost iz prodaje tih nekretnina neće ulaziti u stečajnu masu te se ostali vjerovnici ni radnici neće namirivati iz nje. Isto vrijedi i za neke strojeve, odnosno dio njih je već otuđen. Stoga, stečajna masa i sredstva koja će biti prikupljena prodajom pokretne imovine vjerojatno neće biti visoki. No, moguće je da se prodajom pokretnina ipak prikupe određena sredstva, te u tom slučaju postoji mogućnost da se radnike dodatno namiri, barem u određenom postotku preostalih potraživanja. 

Valja napomenuti da je Upravni odbor sredstava solidarnosti našeg Sindikata na nedavno održanoj sjednici odobrio pomoć članovima sindikata u ovoj podružnici u iznosu od 1.000 kuna svakom članu.