A. G. Matoš, Samobor – Zaključen stečajni postupak

A. G. Matoš, Samobor – Zaključen stečajni postupak

Stečaj nad poslodavcem A. G. Matoš iz Samobora otvoren je u srpnju 2013. godine na temelju zahtjeva radnika, zbog neisplate i kašnjenja plaća, u situaciji kada niti dugotrajni štrajkovi za plaću više nisu davali rezultata. Radnici su primili otkaze odmah nakon otvaranja stečaja, pa im je radni odnos prestao krajem kolovoza 2013. godine. No, i to je za većinu bilo bolje, jer su umjesto rada bez plaće barem mogli početi ostvarivati pravo na naknadu pri Zavodu za zapošljavanje, tražiti posao, ili otići u mirovinu.

Na ispitnom ročištu 26. rujna 2013. godine u prvi viši isplatni red, koji ima prednost pri naplati potraživanja, priznate su tražbine radnika s osnove zaostalih plaća, otpremnina i drugog, u ukupnom iznosu od 1,4 milijuna kuna bruto. Ostalim vjerovnicima odnosno vjerovnicima drugog višeg isplatnog reda, koji dolaze u naplatu iza radnika, priznato je preko 9 milijuna kuna potraživanja.

Ured stečajnog upravitelja sačinio je prijave priznatih potraživanja prema Agenciji za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, te su radnici krajem 2013. godine primili jamčene iznose posljednje tri plaće do minimalne zakonske plaće, te polovicu zakonske otpremnine. Ukupan iznos dostavljenih sredstava od Agencije bio je 452.000 kuna. Radnici su već unaprijed i prije otvaranja stečaja obaviješteni da će sredstva koja će primiti od Agencije vjerojatno biti jedina sigurnija uplata u ovom stečajnom postupku. Prema izvješću stečajnog upravitelja radnici su još u postupku primili i isplatu plaća za period od otvaranja stečaja do otkaza odnosno i za otkazni rok, iz same stečajne mase odnosno na ime troškova nastalih nakon otvaranja stečaja.


Ovo je ustvari i maksimum potraživanja radnika koja je moguće namiriti s obzirom na to da su nad nekretninama društva postojala razlučna prava, odnosno vjerovnici su osigurani fiducijarnim vlasništvom, pa vrijednost iz prodaje tih nekretnina nije ušla u stečajnu masu. Isto vrijedi i za neke strojeve. Na ročištu održanom 21. veljače 2014. godine stečajni upravitelj je izvijestio upravo tako; da su nekretnine u vlasništvu dužnika na kojima je upisano razlučno pravo, prodane za 6,8 milijuna kuna, pri čemu je te nekretnine kupio upravo sam razlučni vjerovnik Inženjerski biro d.d. iz Zagreba. Izvršeno je prebijanje osigurane tražbine s naprijed navedenom cijenom, ali je kupcu naloženo da uplati 414.000 kuna na ime troška.

Pokretnine dužnika, tri automobila, dio strojeva i ostalo unovčene su kroz 10 oglasa za 572.000 kuna, prodane su dionice Croatia osiguranja za 73.000 kuna, te se po dugovanjima kupaca uspjelo naplatiti 53.000 kuna. Prema završnom računu priljev u stečajnu masu iznosi 1.108, a odljev je 1.083 milijuna kuna. Većina sredstava iz stečajne mase upotrijebljena je za isplatu dijela plaća i otpremnina radnicima (Agencija), troškova samog stečajnog postupka i rada ureda stečajnog upravitelja.

Nepodmireni troškovi stečajnog postupka već sada iznose 241.000 kuna, a predviđa se da bi u narednom razdoblju bili povećani za još 120.000 kuna. Stoga je stečajni upravitelj nakon podnesenog izvješća na ročištu održanom 7. srpnja 2014. godine predložio obustavu i zaključenje stečajnog postupka. Postojala je mogućnost da se netko od vjerovnika usprotivi te spriječi obustavu i zaključenje stečajnog postupka, no uz istovremeno preuzimanje obveze da uplati predujam za nepodmirene i buduće troškove postupka od 360.000 kuna. Kako ionako nije vidljiva značajnija mogućnost daljnjeg namirenja, nitko od vjerovnika nije preuzeo takvu obvezu te je postupak obustavljen i zaključen.

Na kraju, može se zaključiti da su radnici u ovom postupku namireni otprilike u onom iznosu kako se realno moglo i očekivati. Nije to utjeha za propast poduzeća u kojem su radili, ali barem su i radnici sami odlučivali o tom kraju, nisu izigrani, niti ostali zatočeni kod poslodavca koji ne isplaćuje plaću.