A. G. Matoš u stečaju, Samobor – Nekretnina prodana zasebno

A. G. Matoš u stečaju, Samobor – Nekretnina prodana zasebno

O stečaju A. G. Matoša već smo detaljnije pisali, pa podsjetimo da je on otvoren u srpnju 2013. godine na temelju zahtjeva radnika, zbog neisplate i kašnjenja plaća, u situaciji kada niti dugotrajni štrajkovi za plaću više nisu davali rezultata. Radnici su primili otkaze odmah po otvaranju stečaja, pa im je radni odnos prestao krajem ovog kolovoza, no i to je za većinu bilo bolje jer su umjesto rada bez plaće barem mogli početi ostvarivati pravo na naknadu pri Zavodu za zapošljavanje, tražiti posao, ili čekati mirovinu.

Na ispitnom ročištu 26. rujna 2013. godine u prvi viši isplatni red, koji ima prednost pri naplati potraživanja, priznate su tražbine svih radnika s osnove zaostalih plaća, otpremnina i drugog, u ukupnom iznosu od 1,42 milijuna kuna bruto. Ostalim vjerovnicima odnosno vjerovnicima drugog višeg isplatnog reda, koji dolaze u naplatu iza radnika, priznato je još gotovo 10 milijuna kuna potraživanja.

Ured stečajnog upravitelja sačinio je prijave priznatih potraživanja prema Agenciji za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, te su prema našim saznanjima radnici negdje krajem prošle godine primili jamčene iznose posljednje tri plaće do minimalne zakonske plaće, te polovicu zakonske otpremnine. Radnici su već unaprijed i prije otvaranja stečaja obaviješteni da su sredstva koja će primiti od Agencije vjerojatno biti jedina sigurnija uplata u ovom stečajnom postupku.

Naime, A. G. Matoš d.d. kao stečajni vjerovnik formalno nema puno vrijedne imovine, koja će ući u stečajnu masu. Nad nekretninama društva postojala su razlučna prava, odnosno vjerovnici su osigurani fiducijarnim vlasništvom, pa vrijednost iz prodaje tih nekretnina ne ulazi u stečajnu masu, te se drugi vjerovnici ni radnici neće namirivati iz nje. Isto vrijedi i za neke strojeve. Na posljednjem ročištu, održanom 21. veljače 2014. godine stečajni upravitelj je izvijestio upravo tako, da su nekretnine u vlasništvu dužnika, ali na kojima je upisano razlučno pravo, prodane za 6.4 milijuna kuna, pri čemu je te nekretnine kupio upravo razlučni vjerovnik Inženjerski biro d.d. iz Zagreba, koji je do stečaja na nekretninama imao upisano fiducijarno vlasništvo u iznosu 7.2 milijuna kuna. Izvršeno je prebijanje osigurane tražbine s naprijed navedenom cijenom, pa je kupcu naloženo da uplati 413 tisuća kuna na ime troškova.

Unovčena su tri vozila za ukupni iznos od 62 tisuće kuna, te pokretnine, strojevi i oprema za 165 tisuća kuna. S obzirom da je ova imovina već nekoliko puta dana na prodaju, za preostale pokretnine odlučeno je da se prodaju po cijeni 30% od procijenjene, te po 10% nižoj cijeni na svakom novom oglasu, a u konačnici ako ne bude interesa kao sekundarna sirovina. Prodati će se i dionice Croatia osiguranja d.d. kojima društvo raspolaže u iznosu 14 tisuća kuna nominalne vrijednosti.     

Kao što se predviđalo, nekretnina kao osnovna vrijednost neće biti upotrijebljena za namirenje radnika niti ostalih vjerovnika, pa ostaje vidjeti hoće li biti dovoljne vrijednosti od prodaje imovine koja nije opterećena založnim pravom i drugim instrumentima osiguranja, da se radnike (uz iznose koje su primili od Agencije) namiri barem u još nekom postotku.