A1 Direkt pripojen Tisku

A1 Direkt pripojen Tisku

Prvog dana srpnja trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje na temelju kojeg je u sudski registar upisano pripajanje tvrtke A1 Direkt društvu Tisak, priopćeno je na Zagrebačkoj burzi. Pripajanje i upisi u sudskom registru izvršeni su temeljem ugovora o pripajanju od 30. travnja 2013. godine, koji je odobren od strane Nadzornog odbora Tiska 3. lipnja 2013. Inače, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima ne traži se odobrenje glavne skupštine društva preuzimatelja, napominje se u obavijesti. Navedenim upisom pripajanja u sudski registar tvrtka A1 Direkt prestaje postojati, a Tisak preuzima sva njegova prava i obveze.

U prosincu 2011. godine Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske osnovao je podružnicu A1 Direkt u Rijeci. U trenutku osnivanja podružnice tvrtka A 1 Direkt, koja se bavi  dostavom  na kućne adrese pismovnih i paketnih  pošiljaka pretplate i letaka, bila  je u 100 postotnom vlasništvu Tiska, ali ipak kao odvojeni subjekt.

Prije nekoliko dana, točnije  01. srpnja 2013. godine A1 Direkt je pripojenjem postao dio Tiska. U Tisku je osnovan sektor A1 Direkt, kojeg čine dva odjela Odjel Tisak paket i Odjel pismovnih pošiljaka. Preuzeto je oko 350 radnika sa tri vrste Ugovora o radu. To su radnici sa ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, radnici sa ugovorom o radu na određeno vrijeme čiji su ugovori u času  preuzimanja bili važeći, te radnici na određeno vrijeme čiji su ugovori o radu prestali važiti 30.06.2013. Prve dvije grupe radnika u pravilu nastavljaju sa radom na istim poslovima kao i do sada  te im se priznaje im se  slijednost radnog staža, što znači da se vrijeme koje su proveli radeći u A 1 Direktu tretira kao da su radili u Tisku vezano uz prava za koja je relevantno trajanje radnog odnosa s poslodavcem.  Trećoj se skupini radnika ponudilo od 01. srpnja 2013 sklapanje  Ugovora o radu sa Tiskom. Radnicima je na taj način omogućen kontinuitet rada, ali bez slijednosti prava. Preuzetim radnicima neće se mijenjati visina plaće, ona ostaje ista, ali dodaci na plaću  (popodnevni rad, noćni rad, rad na blagdanom, prekovremeni rad, minuli rad ) se mijenjaju sukladno Kolektivnom ugovoru Tiska. Dakle na naše nove kolege primjenjivati će se sva prava koja su regulirana važećim pravnim aktima u Tisku.

Ostaje nam samo da poželimo dobrodošlicu našim kolegama da ih pozovemo da nam se u što većem broju pridruže članstvom, svojim idejama i angažmanom, kako bi pomogli u nastojanjima da ostvarimo veća prava za bolje sutra svih nas i naših  obitelji.