Agencije ustupljene radnike plaćaju manje…!

Agencije ustupljene radnike plaćaju manje…!
Naknada štete 20.000 do 30.000 kuna
Nezavisni cestarski sindikat, odnosno radnici koji su radili preko agencija, a koje sindikat zastupa u sudskom sporu, dokazali su nezakonitu praksu agencija koje krše propise i ustupljene radnike plaćaju manje od njihovih kolega koji rade kod istog poslodavca na istim poslovima u stalnom radnom odnosu. Radnici u čiju korist su do sada sudovi pravomoćno presudili zato što ih je agencija zakinula na materijalnim pravima, dobili su naknadu štete u iznosu od 20 do 30 tisuća kuna. Agencija im je isplaćivala nižu plaću kao i materijalne dodatke, poput dodataka za prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom, blagdanima, smjenski rad, te su zakidani i na troškovima prijevoza.
Jednaka prava za sve radnike
Odredbe kolektivnog ugovora za radnike matičnog poduzeća moraju se primjenjivati i na ustupljenog, odnosno agencijskog radnika. Međutim, u praksi se zakon krši i mnogi agencijski radnici ne ostvaruju prava koja im zakonski pripadaju. Posljednjim Zakonom o radu propisana je mogućnost da agencijski radnik ima niža primanja od matičnog radnika u poduzeću, ali samo u slučaju da agencija koja ga ustupa ima kolektivni ugovor.