Agencijski rad u porastu

Agencijski rad u porastu
Agencijski radnik, odnosno ustupljeni radnik, najčešće je star 25 do 34 godine, ima završenu gimnaziju, strukovnu ili umjetničku srednju školu, a ugovor o radu mahom potpisuje na razdoblje od tri mjeseca, pokazuje prvo javno objavljeno Izvješće o agencijskom radu. 
Lani je posredstvom agencija za privremeno zapošljavanje radilo 18.159 radnika. Najveći broj agencijskih radnika radio je na jednostavnim poslovima u rudarstvu, građevinarstvu, proizvodnji, prometu, zatim u jednostavnim uslužnim zanimanjima, kao što su čistači, perači, kućne pomoćnice, ali i u telekomunikacijama. 
Od 2013. g. do kraja 2016. g. broj agencijskih radnika porastao je 18 puta – na 19.327 radnika, pri čemu su mahom svi bili zaposleni na određeno vrijeme, dok je gotovo svaki sedmi radnik radio u nepunom radnom vremenu. 
Agencijski rad je jedan od nesigurnih oblika rada, koji su u Hrvatskoj u porastu. Da je nesigurni agencijski rad za neke radnike dugogodišnja sudbina, jasno je i iz podataka o materijalnim pravima koja im se isplaćuju. Tako je 229 radnika koje agencije ustupaju poslodavcima uspjelo skupiti najmanje 10 godina staža te su im isplaćene jubilarne nagrade. Agencijskim radnicima se mahom pokrivaju troškovi prijevoza na posao i s posla, no to materijalno pravo ipak je nedostupno za skoro 4,5 tisuće agencijskih radnika. Božićnicu prima svaki četvrti, a regres tek svaki jedanaesti agencijski radnik.