AKD – 40 sati tjedno

AKD – 40 sati tjedno
Na trećem do sada zajedničkom sastanku pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca koji je održan 28. prosinca 2017. godine Pregovarački odbor poslodavca iznio je svoje prijedloge o uređenju pojedinih prava radnika u novom Kolektivnom ugovoru u AKD-u. Iako je poslodavac pokazao razumijevanje za pojedine prijedloge sindikata koji se odnose na visinu naknade za pripravnost i na obvezu poslodavca za isplatom regresa i božićnice, iznenađujući je bio prijedlog poslodavca da se unatoč dosadašnjim dobrim poslovnim rezultatima poslodavca, izmjenom strukture plaće, smanji dosadašnja razina plaće radnika u AKD-u.
Jedan od prijedloga poslodavca, o kojem se ozbiljno raspravlja u pregovorima, jest povećanje broja sati rada u punom radnom vremenu sa sadašnjih 37 na 40 sati tjedno. Pregovarački odbor sindikata je u dosadašnjoj komunikaciji s predstavnicima poslodavca u nekoliko navrata naglasio da je temeljna vodilja u pregovorima za novi Kolektivni ugovor unaprijediti materijalna prava radnika, a ne ih smanjivati. Navedeni stav predstavnika radnika temelji se na činjenici da je unatoč poboljšanim poslovnim rezultatima poslodavca u proteklim godinama osnovica za izračun plaće ostala ista u posljednjih sedam godina. Imajući u vidu okolnost poboljšanja gospodarske situacije u Hrvatskoj, ali i poslovnih rezultata poslodavca, nije prihvatljivo novim Kolektivnim ugovorom smanjivati dosegnutu razinu prava radnika u AKD-u, posebice u odnosu na plaću radnika.
Pregovarački odbor sindikata se dopisom od 15. siječnja 2018. godine očitovao o prijedlozima pregovaračkog odbora poslodavca, pa se očekuje da će se na sljedećem sastanku pregovaračkih odbora, koji bi se trebao održati u drugoj polovici siječnja, razgovarati upravo o plaći radnika u AKD-u i načinima kako bi ona trebala biti uređena u novom Kolektivnom ugovoru.