AKD – Članstvo dalo okvir za pregovore!?

AKD – Članstvo dalo okvir za pregovore!?

Sastanak članova Sindikata grafičara održao se u podružnici AKD. Potaknut je produženjem kolektivnog ugovora i željom povjereništva da se čuje mišljenje članstva o onome što treba mijenjati ili dopuniti. Inicijativa sindikata za promjene dostavljena je još u siječnju kada smo poslodavca podsjetili na činjenice koje je sindikat argumentirao kod promjena ugovora u prošlogodišnjim pregovorima. Naime, za promjene varijabilnog dijela plaće tvrdili smo da će dovesti do porasta bolovanja i prekovremenih sati rada, što se nakon šest mjeseci i dogodilo. Nažalost, poslodavac našu inicijativu nije prihvatio.

Inicijativa za promjene i produženje poslana je poslodavcu u travnju jer je kolektivni važio do kraja svibnja. Kako je u međuvremenu došlo do promjena u upravi, moralo se pričekati s pregovorima.

Na sastanku sa članstvom istaknuti su osnovni zahtjevi s kojima će pregovarački odbor krenuti u pregovore. U prvom redu tu je zahtjev za promjenu obračuna varijabilnog dijela plaće i vraćanje stare odredbe, zatim zahtjev da regres i božićnica budu utvrđeni kao pravo radnika, a ne kategorije koje ovise o volji poslodavca. U pravilu, poslodavac ih nije isplaćivao iako je u poslovanju imao rezultate koji su to omogućavali. Zahtjev za povećanje otpremnine i za „obične“ radnike je također postavljen, kao i zahtjev za povećanje plaća.

U dijelu sastanka razgovaralo se i o primjeni ili neprimjeni obračuna stimulacije. Naime, iako postoje osnove za obračun stimulacije utvrđene aktima poslodavca, one se ne primjenjuju u svim dijelovima društva, i rukovoditelji ih različito tumače i primjenjuju. Prijedlog će ići prema poslodavcu da se kriteriji dograđuju s iskustvima iz prakse i da se svi rukovoditelji educiraju kako u primjeni pojedinih akata tako i u primjeni kolektivnog ugovora. (