AKD – Duje Perdijić izabran za predstavnika radnika u NO poslodavca

AKD – Duje Perdijić izabran za predstavnika radnika u NO poslodavca
Dana 28. ožujka 2017. godine u Agenciji za komercijalnu djelatnost provedeni su izbori za predstavnika radnika u Nadzornom odboru poslodavca. Bila su dva kandidata, jedan ispred liste Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikalna podružnica AKD-a, a drugi kandidat ispred skupine radnika.
Na izbore je izašlo više od polovice svih radnika AKD-a. Najveći broj glasova (gotovo dvije trećine) je dobio kandidat ispred liste sindikata, Duje Perdijić, koji je time izabran za predstavnika radnika u Nadzornom odboru poslodavca.