AKD – Izvještajno-izborna skupština

AKD – Izvještajno-izborna skupština
Izvještajno-izborna skupština sindikalne podružnice AKD održana je 19. veljače 2019. g. Skupštini je prisustvovalo 49 od 96 članova Sindikata. Otvorio ju je glavni sindikalni povjerenik Zoran Kveder, koji je vrlo detaljno i sustavno iznio sve aktivnosti kojima se sindikalna podružnica AKD može pohvaliti.
Aktivnosti podružnice u proteklom mandatnom razdoblju
Sindikalna podružnica AKD broji 96 članova, što je za 12 više nego prije četiri godine. U mandatnom razdoblju su imali 51 učlanjenje. Broj iščlanjenja i odlaska u mirovinu nije se negativno odrazio na članstvo, što govori o aktivnosti podružnice u učlanjenju. Zoran Kveder je nabrojao glavne aktivnosti podružnice, a to su:
1. Potpisana su tri kolektivna ugovora (2015. i 2016. na godinu dana i 2017. g. na dvije godine).
2. Donesen je Pravilnik o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju Sindikalne podružnice AKD. 
3. Organiziran je radno-sportski vikend u Skradu na kojem se raspravljalo o aktualnim problemima, a bilo je i priprema za kolektivno pregovaranje. 
4. Podružnica je sudjelovala u svim seminarima i radionicama koje je organizirao Sindikat grafičara (radno pravo, zaštita na radu, komunikacijske vještine). 
5. Provedeni su izbori za povjerenike radnika za zaštitu na radu. Izabrani povjerenici redovno održavaju sastanke na kojima detektiraju probleme iz područja zaštite na radu i sustavno ih rješavaju s odborom zaštite na radu.
6. Podružnica je donijela odluku da se članovi sindikata koji odlaze u mirovinu nagrade prigodnim novčanim iznosom i prigodnim darom.
7. Podružnica je inicirala i aktivno sudjeluje u nizu projekata – sportske igre, bal grafičara, „Sa psihologom na kavu“, humanitarno djelovanje za radnike i njihovu djecu, povoljniji odlazak na kazališne predstave, plaćena rekreacija za nogometaše, organiziranje badmintona…
Predsjednik Nadzornog odbora podružnice, Ivan Kovačić, dao je izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju podružnice u proteklom mandatnom razdoblju, istaknuvši da je poslovanje bilo uredno. Zabilježen je porast prihoda. Rashodi podružnice se odnose na jednokratne pomoći članovima sindikata, potpore u povodu blagdana. 
Izabrano novo povjereništvo
Nakon izvještajnog dijela, članovi su glasovali za novo sindikalno povjereništvo u koje su izabrani: Zoran Kveder (glavni sindikalni povjerenik), Duje Perdijić, Pavao Oblizalo, Davorin Šaramo i Dolores Zurchauer. 
Za članove Nadzornog odbora podružnice izabrani su: Ivan Kovačić, Sanja Tomečak i Danica Bubalo. 
Svima izabranima želimo uspješan rad i u ovom mandatnom razdoblju.