AKD – Nastavljeni razgovori sa poslodavcem oko izmjena Kolektivnog ugovora

AKD – Nastavljeni razgovori sa poslodavcem oko izmjena Kolektivnog ugovora

Dana 8. veljače 2023. godine pregovarački odbor Sindikata grafičara i medija je u sindikalnoj podružnici Agencija za komercijalnu djelatnost nastavio razgovore sa poslodavcem oko izmjena važećeg Kolektivnog ugovora, na kojem je poslodavcu ukazano na određena pitanja oko kojih Sindikat očekuje postizanje dogovora sa poslodavcem.

U dosadašnjim razgovorima sa poslodavcem Sindikat je istaknuo nekoliko pitanja kao što su:

  • visina naknade za rad na zakonom propisane neradne dane odnosno blagdane i Uskrs,
  • anuliranje realnog pada plaće uslijed visoke stope inflacije,
  • usklađenje ugovora na određeno vrijeme posebice u odnosu na novi Zakon o radu
  • pravo radnika na solidarnu pomoć u slučaju da radnik ima teško bolesno dijete, te
  • prilagodba važećeg Kolektivnog ugovora odredbama novog Zakona o radu te činjenici da je Euro nova valuta u RH.

U dosadašnjim razgovorima postignuto je suglasje oko uređenja nekih od spomenutih pitanja dok su i dalje u tijeku razgovori oko mogućnosti ublažavanja realnog pada plaća radnika AKD-a.

Kada je riječ o plaćama radnika, Sindikat je na sastanku poslodavcu iznio određena razmišljanja i argumentaciju koja bi opravdala usklađivanje plaća sa inflacijom. Očekuje se da će pregovarački odbori kroz dva tjedna nastaviti razgovore o plaći.