AKD – Održan uvodni sastanak pregovaračkih timova poslodavca i sindikata

AKD – Održan uvodni sastanak pregovaračkih timova poslodavca i sindikata

Temeljem inicijative Sindikata grafičara i medija upućene 16. studenoga 2021., 10. prosinca 2021. održan je prvi sastanak Pregovaračkog odbora sindikata sa Pregovaračkim odborom poslodavca za sklapanje novog Kolektivnog ugovora, a imajući u vidu činjenicu da važeći Kolektivni ugovor istječe 31. prosinca ove godine, uz produženje primjene od 3 mjeseca.

Pregovarački odbor Sindikata čine: glavni sindikalni povjerenik Zoran Kveder, sindikalni povjerenici Duje Perdijić, Davorin Šaramo, Pavao Oblizalo i Dolores Zurchauer, te Marina Kasunić Peris voditeljica kolektivnog pregovaranja sindikata i Darije Hanzalek predsjednik sindikata.

Pregovarački odbor Poslodavca čine: Blaž Sviličić direktor Sektora proizvodnje, Mario Mikulić direktor Sektora zajedničkih službi, te Marina Kranjčević voditeljica Odjela pravnih poslova.

Pregovarački odbor sindikata je predstavnike poslodavca uvodno informirao o rezultatima provedenog upitnika u dijelu u kojem su radnici iznosili svoje ocjene o zadovoljstvu pojedinim uvjetima rada kod poslodavca. Rezultati ovog dijela upitnika pokazali su osnovan smjer objema stranama na koje odredbe Kolektivnog ugovora u pregovorima bi trebalo obratiti veću pozornost, kako bi se pojedini uvjeti rada radnika unaprijedili i dodatno podiglo zadovoljstvo radnika.

Na sljedećem sastanku, koji bi se trebao održati ovih dana, Pregovarački odbor sindikata upoznat će Pregovarački odbor poslodavca sa drugim dijelom upitnika vezano uz prijedloge radnika za promjene Kolektivnog ugovora tj. sumirati će rezultate upitnika u pregovaračke zahtjeve, čime će i započeti pravi pregovori.

Ovih dana Sindikat će nastojati i sve radnike obavijestiti o rezultatima provedenog upitnika, te nastaviti redovito i pravovremeno sve informirati o tijeku pregovora.