AKD – Potpisan novi Kolektivni ugovor na dvije godine

AKD – Potpisan novi Kolektivni ugovor na dvije godine
Nakon pet mjeseci kolektivnog pregovaranja za novi Kolektivni ugovor u Agenciji za komercijalnu djelatnost, pregovarački odbori sindikata i poslodavca su uspjeli postići dogovor, uz podršku radnika u AKD-u.
Novi Kolektivni ugovor značajan je iskorak u unapređenju prava radnika u AKD-u. Naime, kao ključne promjene navodimo sljedeće:
1.
osnovna plaća radnika se povećala sa 3.360,00 kn na 3.427,00 kn, što predstavlja povećanje za 2%
2.
povećana je naknada za pasivno dežurstvo sa 50,00 kn po danu na 150,00 kn po danu
3.
uvedena je obveza poslodavca da isplaćuje božićnicu, regres i uskrsnicu, što je u ranijem kolektivnom ugovoru bilo predviđeno samo kao mogućnost
4.
uvedena je obveza poslodavca da radnicima uplaćuje 300,00 kn mjesečno u III. mirovinski stup, s tendencijom povećanja toga iznosa ako poslovni rezultati to budu omogućavali. 
5.
vraćen je 40-satni radni tjedan pa će za taj iznos radnicima biti i veća plaća
6.
ukinut je varijabilni mjesečni dodatak na plaću od 5%, koji je „pretočen“ u povećanje osnovne plaće radnika.
Kolektivni ugovor je sklopljen na razdoblje od dvije godine i vrijedi do 1. travnja 2020. godine.
I na kraju moramo zahvaliti članicama i članovima Sindikata grafičara, kao i svim radnicima koji su na skupovima radnika dali podršku Sindikatu grafičara i njegovim nastojanjima da kroz Kolektivni ugovor osigura veću razinu prava radnika. Iako je ovim Kolektivnim ugovorom razina prava radnika povećana, moramo i dalje zajednički raditi na pravednoj distribuciji stečenog dobra kod poslodavca, jer su radnici, tj. ljudi, najvredniji kapital koji je ključan u postizanju pozitivnih rezultata poslodavca. 
Kolektivni ugovor su potpisali glavni direktor AKD-a d.o.o. Jure Sertić i predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek.