AKD – Potvrđen certifikat SA 8000:2014 – društvena odgovornost

AKD – Potvrđen certifikat SA 8000:2014 – društvena odgovornost
Sredinom rujna u Agenciji za komercijalnu djelatnost uspješno je proveden postupak recertifikacije norme SA 8000:2014 – društveno odgovorno poslovanje. Prva dva dana provedena su na lokacijama Savska 31 i Kranjčevićeva 5, dok su treći dan analizirani dokumenti, zapisi i procedure potrebne za pisanje izvještaja.
AKD je formalno dobio certifikat SA 8000 krajem prosinca 2009. godine, postupak recertifikacije je proveden u listopadu 2012., revizija provedena 22. 12. 2015., a tranzicijska recertifikacija provedena je 19. 4. 2017. Certifikat je potvrđen te vrijedi do 28. 11. 2018. Zahtjevi norme su specifični i njihov potpun učinak pokazuje se kroz dulje razdoblje.
AKD je prva i jedina tvrtka u Hrvatskoj koja je certificirana za društvenu odgovornost, a u svijetu postoji nešto više od 3500 kompanija nositelja ovog zahtjevnog i prestižnog certifikata.
Normu društvene odgovornosti SA 8000:2014 AKD prije svega razvija radi unapređenja svih unutarnjih poslovnih procesa na višu razinu, te ostvarivanja najviše razine ljudskih i radničkih prava, zadovoljavanja interesa vlasnika te pomoći mnogovrsnim aktivnostima u široj društvenoj zajednici kroz sponzorstvo i donacije.
Činjenica da su AKD proizvodi specifični, kao što su i specifične namjene tih proizvoda, a posebno zaštićeni i visoko zaštićeni program – identifikacijski dokumenti i smart kartice – postoje i određeni posebni zahtjevi u upravljanju tvrtkom s ovom vrstom proizvoda jer je potrebno štititi integritet svakog podatka koji ulazi u proizvodni sustav (GDPR direktiva Europske unije). 
Uvođenjem norme SA 8000:2014 tvrtka je pokazala opredijeljenost za poštivanje ljudskih i radnih prava zaposlenika što je potvrđeno i odredbama Pravilnika o radu, odredbama Etičkog kodeksa, postupkom kolektivnog pregovaranja i svih dodatnih mjera kojima se čuva zdravlje radnika, okoliš i osiguravaju uvjeti za rad radnika na siguran način. Standard nameće obvezu upoznavanja, ali i postavlja zahtjeve prema svim poslovnim partnerima, jednako dobavljačima i kupcima u smislu poštivanja temeljnih zahtjeva norme.
Postupak recertifikacije proveden je u suradnji i pod nadzorom akreditacijskog tijela Social Accountability Initiative (SAI) iz New Yorka, koji je i odobrio Plan recertifikacijskog postupka. Nakon što su se certifikatori usuglasili i napisali izvještaj (34 stranice na engleskom jeziku), šalju ga SAI-u koji provjerava svu dokumentaciju i zapise i izdaje dozvolu Bureau Veritas Hrvatska da može izdati pisani dokument AKD-u kojim se potvrđuje da su ispunjeni svi traženi zahtjevi norme. Pregledana je dokumentacija prema svim zahtjevima norme: dječji rad, obavezni i prisilni rad, zdravlje i sigurnost, sloboda udruživanja i kolektivno pregovaranje, diskriminacija, disciplinska praksa, radno vrijeme, naknade za rad i sustav upravljanja i donošenja odluka.
Pregledani su i sljedeći dokumenti: Poslovnik sustava upravljanja normom SA 8000, Upravina ocjena, procjena rizika, identifikacija dionika (tzv. treće strane), interni auditi po organizacijskim cjelinama, vanjski auditi „ključnih“ dobavljača i podizvođača, korelacija između najniže plaće i prosječne „košarice“ troškova života, Etički kodeks i još sedam procedura koje zahtijeva norma.
U završnom dijelu „lider auditor“ Ines Hikl, tehnička direktorica Bureau Veritasa Slovenija, Matieu Marjan, SAI supervizor iz Rumunjske, Ljiljana Novosel i Andrea Vidović vodeći auditori Bureau Veritasa Hrvatska nisu našli niti jedan razlog za NCR (Non Conformity Report), a niti „minority objection“ (male primjedbe). Posebno su pohvaljeni napori Uprave u zadnjoj godini zapošljavanjem većeg broja radnika u proizvodnji, istraživanje „Psihosocijalni uzroci stresa na radnom mjestu“, projekt „Sa psihologinjom na kavi“, aktivnosti na kolektivnom pregovaranju i općenito suradnja Uprave i sindikata, plan i program edukacija i radionica na temu „Rad i zadovoljstvo u zdravom radnom okruženju“, sve teme koje educiraju zaposlenike o mobbingu i sprječavanju svih vrsta diskriminacije i educiranje sindikata kroz temu „Osnaživanje sindikata u ostvarivanju socijalnog dijaloga“.
Ukupno u tijeku ove i sljedeće godine planirano je sedam različitih edukacijskih područja koja teže usvajanju novih znanja zaposlenika i u konačnici povećanju njihovog zadovoljstva. 
Pohvaljena je namjera da se sljedeće godine, istom metodologijom koja će omogućavati usporedbu, provede istraživanje o psihosocijalnim uzrocima stresa i prepoznaju kretanja, područja i organizacijske cjeline za koje je potrebno donijeti upravljačke odluke radi poboljšanja poslovnih procesa.
Svoje pozitivne zaključke certifikatori nisu donijeli samo detaljnim pregledom dokumentacije, već i saznanjima iz intervjua (razgovora) s dvadeset četvoricom radnika, što u grupi po troje ili pojedinačno u četiri oka.
Sve aktivnosti oko norme i poboljšanja vodi Social Permance Team (SP tim) u sastavu: Nikola Gamilec, predstavnik Poslodavca za SA 8000 i voditelj tima, Ivana Norac-Kevo, zamjenica voditelja, te članovi: Blaž Sviličić, Danijela Thuer, Željka Kovačić, Miljenko Matok, Davorin Šaramo i Zoran Kveder.
Gospođa Ines Hikl, šefica recertifikacijskog tima je na kraju, u završnoj analizi, istaknula da nije prisustvovala bolje pripremljenoj recertifikaciji norme SA 8000 otkad je ona tranzitirana u SA 8000:2014.