AKD – Povećanje plaća?

AKD – Povećanje plaća?

Nastavno na dosadašnje razgovore Sindikata grafičara i medija s poslodavcem oko potrebe povećanja plaća radnika u sindikalnoj podružnici Agencija za komercijalnu djelatnost, poslodavac i Sindikat su na pragu dogovora oko povećanja materijalne razine prava radnika u toj sindikalnoj podružnici.

Naime, u dosadašnjim razgovorima Sindikat je inicirao kolektivne pregovore za izmjene važećeg Kolektivnog ugovora kako bi se povećala materijalna razina prava radnika radi ublažavanja realnog pada plaća uslijed visoke inflacije, te kako bi se Kolektivni ugovor uskladio s odredbama novog Zakona o radu, te kako bi se iznosi materijalnih prava iz kuna prebacili u eure.

Posljednji sastanak pregovaračkih odbora Sindikata i poslodavca održan je 6. lipnja 2023. godine na kojem je poslodavac iznio prijedloge za izmjene pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora kojima se uređuju materijalna prava kao što su: osnovica za izračun plaće, naknada za rođenje djeteta, dnevnice i terenski dodatak, jubilarne nagrade, dar za djecu, uskrsnica, te naknada učenicima i studentima na praktičnoj obuci, a koje bi za posljedicu imale povećanje postojeće materijalne razine prava radnika. Prijedlog je da se veća razina materijalnih prava primjenjuje od 1. srpnja ove godine.

U trenutku pisanja ovoga članka, očekuje se finalizacija dogovora između Sindikata i poslodavca te potpisivanje Dodatka važećem Kolektivnom ugovoru.