AKD – Seminar sindikalne podružnice

AKD – Seminar sindikalne podružnice
Dana 29. rujna 2017. godine u Skradu je održan seminar sindikalne podružnice AKD, a koji su vodili članovi Stručne službe Sindikata grafičara. Seminaru je nazočilo oko 25 članova Sindikata i radnika Agencije za komercijalnu djelatnost. 
Uvodnu riječ i bliže prezentiranje Sindikata je održao Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Prisutne je upoznao s dugogodišnjom povijesti Sindikata grafičara koja seže još iz 1840. godine i čini naš Sindikat najstarijim na ovim područjima. Prikazao im je organizacijsku strukturu Sindikata koja je razgranata i time donošenje odluka i odlučivanje čini transparentno. Naglasio je nadalje važnost Sindikata i sindikalnog udruživanja radnika jer jedino tako radnici mogu biti ravnopravna strana u pregovorima i u ostvarivanju svojih prava. Jedino sindikat može sklopiti kolektivni ugovor te organizirati i provesti štrajk, odnosno na najbolji način štititi interese svojih članova. 
Nakon toga je Matea Mikić, voditeljica radno-pravne zaštite u Sindikatu prezentirala najvažnije institute iz Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu. Sudionici su bili izrazito zainteresirani za te teme i aktivni, ponajviše o temama kao što su radno vrijeme i njegova najava, noćni i prekovremeni rad, izračun otpremnine itd. Pitanja koja su postavljali bila su konkretna i radnici su pokazali zainteresiranost za svoja prava i njihovo ostvarivanje. Također im je skrenuta pozornost na to da Sindikat pruža besplatnu radno-pravnu zaštitu svojim članovima (davanje informacija, pisanje raznih dopisa, zastupanje na sudu…).
Marina Kasunić Peris, voditeljica plaća i kolektivnog ugovaranja, dala je detaljan pregled Kolektivnog ugovora sklopljenog u AKD-u. Prije svega je naglasila važnost samog Kolektivnog ugovora. Jedino njime se radnicima jamči sigurnost. Radnici često pogrešno smatraju kako njihova materijalna prava (naknada za prijevoz, božićnica, regres, solidarne pomoći…) proistječu iz Zakona o radu. No, Zakon propisuje samo minimalnu plaću, dok su sva ostala prava iznad toga minimuma uređena Kolektivnim ugovorom koji potpisuju dvije strane – Sindikat i poslodavac. Bitno je naglasiti razliku između Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu, jer pravilnik donosi poslodavac jednostrano i isto ga tako može i mijenjati, te stoga Kolektivni ugovor pruža najbolju zaštitu za radnike.
Prisutnima su prezentirani pojedini instituti Kolektivnog ugovora AKD-a, te je napravljena usporedba s pravima koja su imali 2008. godine i koja imaju danas, te se u mnogome vidi napredak i poboljšanje. U skorijem razdoblju kreće inicijativa i pregovori za novi Kolektivni ugovor, te će nakon iznesene prezentacije članovi bolje istaknuti probleme i pitanja za koja smatraju da bi se trebala drugačije urediti Kolektivnim ugovorom. 
Nakon radnog dijela, sudionici su uživali u ostatku vikenda, odnosno sportskom dijelu vikenda.