AKD – Sklopljen novi Kolektivni ugovor

AKD – Sklopljen novi Kolektivni ugovor
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je krajem prošle godine kod poslodavca u sindikalnoj podružnici Agencija za komercijalnu djelatnost pokrenuo inicijativu za početkom kolektivnih pregovora za novi Kolektivni ugovor imajući u vidu činjenicu da je Kolektivni ugovor za Agenciju za komercijalnu djelatnost, koji je potpisan 30. ožujka 2018. godine istjecao 1. travnja 2020. godine. 
No kako su u međuvremenu nastupile okolnosti uslijed pandemije Covida-19 zbog kojih nije bilo moguće održavati sastanke pregovaračkih odbora, navedeni Kolektivni ugovor primjenjivao se u produženoj primjeni do 1. srpnja ove godine. S obzirom na to da je bilo nužno radnicima osigurati određenu stabilnost u razini njihovih prava u ovim neizvjesnim vremenima, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je s poslodavcem sklopio novi Kolektivni ugovor s važenjem do kraja ove godine, a ako Sindikat ili druga strana do tada ne bi pokrenuli pregovore, nastavlja se primjenjivati još godinu dana do kraja 2021. godine. 
Navedenim Kolektivnim ugovorom radnicima je osigurana postojeća razina prava, a pojedina prava su i poboljšana: 
• Povećana je plaća pripravnika na 85% plaće radnog mjesta;
• Povećan je najveći broj dana plaćenog dopusta na koji radnik ima pravo tijekom godine na ukupno 8 dana, a kod više smrtnih slučajeva na ukupno 10 dana godišnje;
 • Povećan je broj slobodnih dana radniku u određenim situacijama te su uvedene nove osnove po kojima radnik tijekom godine može ostvariti pravo na slobodne dane (sklapanje braka – 5 dana, razvod braka – 3 dana, prvi polazak djeteta u vrtić ili u školu – 1 dan);
 • Povećana je jednokratna novčana pomoć kod rođenja ili posvojenja djeteta na 10.000,00 kn neto;
• Povećana je dnevnica odnosno terenski dodatak od 200,00 kuna dnevno.
No zbog zaštite od zaraze od Covida-19 nije bilo moguće održati skup radnika na kojem bi se radnici izvijestili o stanju kolektivnih pregovora, ali je Sindikat u pregovaračke zahtjeve uključio prijedloge članova i radnika iskazane posljednje dvije godine. Kolektivni pregovori oko ostalih prava uključujući i plaću, namjeravaju se pokrenuti čim se stvore povoljni uvjeti za konstruktivan i produktivan rad pregovaračkih odbora usmjeren na dodatno unapređenje prava radnika, a nadamo se, krajem ove godine.