AKD – Traži se dogovor oko korištenja godišnjih odmora

AKD – Traži se dogovor oko korištenja godišnjih odmora

Povodom nedavnih postupaka rukovoditelja, kojima se zahtjeva od radnika u Agenciji za komercijalnu djelatnost da preostali dio godišnjeg odmora za 2021. iskoriste najkasnije do 31. prosinca 2021., a čime se suštinski mijenja plan korištenja godišnjih odmora, glavni sindikalni povjerenik u funkciji radničkoga vijeća Zoran Kveder je 20. listopada 2021. uputio dopis poslodavcu kojim je skrenuo pažnju na obvezu poslodavca prethodnog savjetovanja sa radničkim vijećem o planu korištenja godišnjeg odmora radnika, pa tako i svakako o izmijeni za 2021. godinu.

Poslodavcu je ukazano da uslijed izmjene ranije odluke o planu korištenja godišnjeg odmora radnici nisu imali mogućnost kvalitetno planirati korištenje godišnjeg odmora prema sada izmijenjenim uvjetima. To dovodi do nemogućnosti korištenja cijelog godišnjeg odmora u ovako kratkom roku, imajući u vidu radne obveze, ali i mogućnosti za odmor raspoložive radnicima (za mnoge vezane i uz školske praznike njihove djece). O ovim mogućnostima radnika poslodavac mora voditi računa prilikom donošenja plana godišnjih odmora, a što bi tako naglom izmjenom očito bilo negirano.

Slijednom navedenoga, zatraženo je od poslodavca da se odluka o planu i rasporedu korištenja godišnjeg odmora dostavi sindikalnom povjereniku u funkciji radničkoga vijeća na savjetovanje, a kako bi se u tom postupku našlo kompromisno rješenje kojim će se omogućiti normalan tijek poslovanja, ali i korištenje preostalih godišnjih odmora koje u što većoj mjeri odgovara i radnicima.