AKD – Uz broj sati povećati i plaću!

AKD – Uz broj sati povećati i plaću!
Na posljednjem zajedničkom sastanku pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca u Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD), koji je održan 24. siječnja 2018. godine tema razgovora bila je plaća radnika u AKD-u. Naime, prema najavama članova pregovaračkog odbora poslodavca, poslodavac je sklon izmijeniti dosadašnju strukturu plaće koja se sastojala od osnovne plaće i varijabilnog dijela plaće koji se obračunavao i isplaćivao i na mjesečnoj i na kvartalnoj razini, te uz to povećati broj sati rada u punom radnom vremenu sa sadašnjih 37 sati, na 40 sati tjedno. 
Osnovni zahtjev sindikata u pregovorima jest povećanje, a nikako umanjenje postojeće razine prava radnika, posebice plaće radnika. Poslodavac se na posljednjem sastanku obvezao izraditi detaljne financijske izračune o ukupnim troškovima rada i o mogućnostima povećanja osnovne plaće radnika, kako bi se na temelju navedenih izračuna postigao dogovor o plaći radnika u novom Kolektivnom ugovoru.
Nastavak kolektivnih pregovora očekuje se sredinom veljače, kao i konačni dogovor o plaći radnika u AKD-u.