AKD, Zagreb – Izabrano novo rukovodstvo podružnice

AKD, Zagreb – Izabrano novo rukovodstvo podružnice


Izborna skupština Sindikalne podružnice AKD-a održana je 18. veljače 2015. godine u prostorijama poslodavca u Zagrebu.

Iz spleta većeg broja otvorenih pitanja, uključujući i okolnosti održavanja prethodne izborne skupštine, protiv dosadašnjeg sindikalnog povjerenika i ostalih članova povjereništva, početkom veljače ove godine pokrenuti su statutarni postupci, kojima su oni suspendirani sa svih dužnosti. Na ovoj ponovljenoj izbornoj skupštini izabrano je novo rukovodstvo podružnice.

Skupštinu je vodio predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić, koji je izvijestio članstvo o radu podružnice u prethodnom razdoblju, uključujući i otvorena pitanja koja se nisu mogla riješiti. O radno-pravnoj zaštiti i kolektivnom pregovaranju članstvo su izvijestili pripadnici stručnih službi Sindikata grafičara Darije Hanzalek i Boris Šifter.

Tajnim glasovanjem članova izabrani su sljedeći sindikalni povjerenici: Zoran Kveder, Davorin Šaramo, Duje Perdijić, Kristijan Škaberna i Pavao Oblizalo, pri čemu je izabran i glavni sindikalni povjerenik Zoran Kveder. Kako su kod poslodavca ispunjeni uvjeti iz članka 140. Zakona o radu, a radnici nisu izabrali radničko vijeće, sindikalno povjereništvo s glavnim povjerenikom preuzima sva prava i obaveze radničkog vijeća. Članove pregovaračkog odbora u pregovorima s poslodavcem za novi kolektivni ugovor čine sindikalni povjerenici Zoran Kveder, Davorin Šaramo i Duje Perdijić te članovi stručnih službi Boris Šifter i Darije Hanzalek.

Za članove nadzornog odbora podružnice izabrani su Ivan Kovačić (predsjednik), Danica Bubalo i Sanja Tomečak.

Nakon izborne skupštine novi sindikalni povjerenici i nadzorni odbor podružnice sastali su se u dva navrata s pripadnicima stručnih službi sindikata radi upoznavanja s modalitetima rada, primanja potrebnih informacija o prethodnom radu podružnice te dogovora o daljnjem radu podružnice. Trenutno prioritet imaju kolektivni pregovori, o čijem će se tijeku članstvo detaljnije informirati čim budu definirane alternative, odnosno mogući dogovori koji će potom biti upućeni članstvu (i ostalim radnicima) na njihovu ocjenu prihvatljivosti.