AKD, Zagreb – Potpisan novi kolektivni ugovor

AKD, Zagreb – Potpisan novi kolektivni ugovor

U Agenciji za komercijalnu djelatnost Hrvatske gdje kolektivnim ugovorom već niz godina reguliramo prava i obveze radnika i poslodavca, ove su se godine pregovori zbog promjena u upravi poslodavca pomaknuli nekoliko mjeseci. Pregovori su počeli inicijativom još u travnju. No, imenovanjem nove Uprave, pregovori su dobili na tempu te su kroz nekoliko sastanaka dogovorene izmjene i dopune te je Kolektivni ugovor za Agenciju za komercijalnu djelatnost potpisan 30. kolovoza 2016. godine. Najvažnije promjene su pozitivne, a ogledaju se u jasnijem i transparentnijem definiranju varijabilnog dijela plaće te povratku stalnog dodatka na plaću za veći dio radnika.

Uz kolektivne pregovore poslodavac je proveo i reorganizaciju u kojoj je veći dio radnika proizvodnje dobio određeno napredovanje odnosno povećanje vrijednosti koeficijenta, dok je s druge strane smanjen broj direktora i menadžerskih ugovora. Iako u ovakvim promjenama nikada nisu svi zadovoljni, one se generalno mogu ocijeniti pozitivnim pomakom i ostvarenjem dijela prijedloga predstavnika radnika.

Treba spomenuti da su ovi pregovori bili opterećeni neprimjerenim tretiranjem AKD-a u medijima, što je u konačnici dovelo i do krajnje nekorektnih novinskih natpisa o radnicima AKD-a. Sindikat je odmah uputio zahtjeve ključnim akterima da prestanu s medijskim previranjima koja štete tvrtki i radnicima, a upućeni su zahtjevi i medijima da obustave negativan tretman radnika AKD-a i tvrtke. Sa smirenjem situacije nije se uvlačilo u daljnje medijsko prepiranje, već je energija usmjerena prema konstruktivnom nastupu i pozitivnom rezultatu kolektivnih pregovora.

Kolektivni ugovor je potpisan uz prisustvovanje većine članova pregovaračkih odbora, a potpisali su ga predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i glavna direktorica AKD-a Adela Jelinek Bišćan. Ugovor je potpisan s rokom važenja od 1. rujna 2016. godine do 31. prosinca 2017. godine. Prilikom potpisa kolektivnog ugovora istaknuta je važnost kolektivnog ugovora za stabilnost poslodavca i prava radnika. Uz zadovoljstvo postignutim, izražena je nada u dobru daljnju suradnju.