AKD – Započeli pregovori

AKD – Započeli pregovori
S obzirom na to da Kolektivni ugovor za Agenciju za komercijalnu djelatnost d.o.o. istječe krajem godine, poslodavac je prihvatio inicijativu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikalne podružnice AKD za početak kolektivnih pregovora o izmjenama i dopunama, odnosno produženju važenja važećeg Kolektivnog ugovora.
Do sada su održana dva sastanka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca na kojima je Pregovarački odbor sindikata iznio i obrazložio pregovaračkom odboru poslodavca svoje prijedloge za izmjene i dopune važećeg Kolektivnog ugovora.
Prijedlozi Pregovaračkog odbora sindikata usmjereni su na povećanje razine pojedinih materijalnih prava, te na rješavanje određenih problema koji su uočeni u primjeni dosadašnjih odredbi važećeg Kolektivnog ugovora, Odluke o izdavanju i korištenju izlaznica te Pravilnika o kriterijima za isplatu stimulativnog dijela plaće i neisplatu varijabilnog dijela plaće prema čl. 49. st. 1. toč. 2 Kolektivnog ugovora za AKD. 
Poslodavac je iskazao razumijevanje za prijedloge Sindikata te se uskoro očekuje očitovanje poslodavca o prihvatljivosti iznijetih prijedloga Pregovaračkog odbora sindikata.