AR Packaging Croatia – Izbori za radničko vijeće i povjerenike radnika za zaštitu na radu

AR Packaging Croatia – Izbori za radničko vijeće i povjerenike radnika za zaštitu na radu
Dana 21. kolovoza 2020. g. Sindikat grafičara i medija, sindikalna podružnica „AR Packaging Croatia“ podnijela je inicijativu za provođenje izbora za radničko vijeće i povjerenike radnika za zaštitu na radu. Skup radnika na kojem je utvrđeno postojanje uvjeta za provođenje izbora održan je 17. rujna u Kanfanaru. Na tom skupu je imenovan izborni odbor zadužen za provođenje izbora, a za koje je odlučeno da će se održati 8. listopada 2020. godine. Liste kandidata do pisanja ovog teksta podnio je jedino Sindikat grafičara i medija. Imajući u vidu broj radnika zaposlenih kod poslodavca AR Packaging Croatia, utvrđeno je pravo na tri člana radničkog vijeća (i tri zamjene) i tri člana povjereništva radnika za zaštitu na radu (i tri zamjene). Kako bi izbori bili valjani, potrebno je da na izbore izađe najmanje jedna trećina radnika.