Bakrotisak, Garešnica – Potpisan Dodatak Kolektivnom ugovoru

Bakrotisak, Garešnica – Potpisan Dodatak Kolektivnom ugovoru
Nakon što su s poslodavcem održana tri sastanka na kojima se razgovaralo o izmjeni važećeg Kolektivnog ugovora kako bi se riješio problem nemogućnosti poslodavca da radnicima isplati plaću prema većoj osnovici uslijed povećanja iznosa minimalne plaće u RH, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske 25. ožujka 2020. godine proveo je među radnicima izjašnjavanje o (ne)prihvatljivosti izmjena važećeg Kolektivnog ugovora s posljedicom zadržavanja postojeće razine plaće (prema osnovici od 3.750,00 kn koja je vrijedila do 31. 12. 2019. godine). Od ukupnog broja zaposlenih 112 radnika, glasala su 64 radnika, od toga je 59 glasalo ZA, a 5 ljudi je glasalo protiv prihvaćanja izmjena Kolektivnog ugovora. S obzirom na to da je većina radnika prihvatila izmjene, Sindikat grafičara i poslodavac su 26. ožujka 2020. godine potpisali Dodatak Kolektivnom ugovoru u kojem je ugovoreno sljedeće:

Do isteka važenja važećeg Kolektivnog ugovora zadržala se dosadašnja osnovica za izračun plaće odnosno 3.750 kn za radnike koji imaju plaću izraženu u koeficijentu, osim za radnike s koeficijentom 1 i 1,05 kojima je poslodavac zbog veće minimalne plaće u ovoj godini dužan isplatiti veću minimalnu plaću.

Stoga, najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove i radne zadatke radnog mjesta s koeficijentom složenosti 1,00 i 1,05 iznosi 4.062,51.

Za radna mjesta s koeficijentom složenosti poslova od 1,20 najniža osnovna plaća iznosi 3.750,00 kn.

Radnicima koji imaju koeficijent od 1,20 do 3,00 ugovoren je dodatak na plaću po sljedećoj raspodjeli:
o
Radnicima s koeficijentom od 1,20 do 1,90 – u iznosu 250 kn bruto;
o
Radnicima s koeficijentom od 1,91 do 3,00 – u iznosu 100 kn bruto.
Ove izmjene Kolektivnog ugovora ne primjenjuju se na radnike koji su s poslodavcem ugovorom o radu ugovorili fiksnu plaću. Na navedene radnike se primjenjuje plaća iz ugovora o radu. 
Ugovorene izmjene važećeg Kolektivnog ugovora važe do isteka važenja Kolektivnog ugovora, odnosno do 1. srpnja 2020. godine, do kada očekujemo pregovore i sklapanje novog Kolektivnog ugovora. U ovim neizvjesnim vremenima smatramo iznimno važnim do isteka važenja Kolektivnog ugovora osigurati radnicima dosadašnju razinu prava.
No, jednako tako važno je još jednom napomenuti da postoji mogućnost da poslodavac pojedinim radnicima ponudi sklapanje ugovora o radu s fiksnom plaćom. Kao što je napomenuto ranije, na takve radnike se ne primjenjuju odredbe Kolektivnog ugovora o strukturi plaće, već radnicima pripada ugovoreni fiksni iznos plaće, bez dodataka ako oni nisu ugovorom o radu posebno ugovoreni. Ako poslodavac radniku ponudi sklapanje takvog ugovora o radu, Sindikat grafičara je pripremio letak s uputom radnicima kako u tom slučaju postupati, pa savjetujemo radnicima da se u tom slučaju obrate našim sindikalnim povjerenicima u podružnici ili stručnim službama u Sindikatu prije potpisivanja ugovora o radu.