Bakrotisak, Garešnica – Potpisan novi kolektivni ugovor

Bakrotisak, Garešnica – Potpisan novi kolektivni ugovor

 Bakrotisak je do 2008. godine primjenjivao kolektivni ugovor koji je bio potpisan na razini djelatnosti. Od onda se nekoliko puta pokretala inicijativa za sklapanje kolektivnog ugovora na razini društva, a pregovori su počinjali nekoliko puta ispočetka jer su se mijenjali direktori.

Ovi pregovori za sklapanje kolektivnog ugovora trajali su oko godinu dana. Pregovarački odbori su dogovorili i uskladili sve odredbe te je dogovoreno potpisivanje kolektivnog ugovora. Kolektivni ugovor je uz ozbiljan angažman obiju strana dogovoren s razinom prava u nekim odredbama većim nego u pravilniku o radu. Uz tu činjenicu, podatak da je to sporazum dviju strana koji se ne mijenja voljom jedne strane, već dogovorom obiju, je vrlo važan kod reguliranja prava i obveza iz radnog odnosa te njihove stabilnosti.

Kolektivni ugovor potpisali su predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i glavni direktor društva Zoran Murvaj. Dogovoren je i potpisan na razdoblje od jedne godine s početkom primjene od 10. lipnja. Potpisnici su zadovoljni dogovorenim kolektivnim ugovorom uz konstataciju da će njegova primjena osigurati stabilne odnose između poslodavca i radnika te omogućiti daljnje poboljšanje poslovnih rezultata društva.

Prije potpisivanja kolektivnog ugovora proveden je postupak ratifikacije gdje su se većina članova sindikata, ali i određeni broj nečlanova izjasnili o prihvaćanju dogovorenih odredaba i njihovoj primjeni u praksi.