Bakrotisak, Garešnica – Pregovori trenutačno u zastoju

Bakrotisak, Garešnica – Pregovori trenutačno u zastoju
S obzirom na to da uskoro istječe važenje Kolektivnog ugovora za Bakrotisak, koji je sklopljen 30. srpnja 2018. godine na razdoblje od dvije godine, te njegovog Aneksa I. od 26. ožujka 2020. godine, do sada su održana dva sastanka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca o novom Kolektivnom ugovoru za Bakrotisak i to 19. svibnja 2020. i 4. lipnja 2020. godine. Na zadnjem sastanku pregovaračkih odbora sindikalna strana je prezentirala poslodavcu svoje prijedloge za novi Kolektivni ugovor, koje je poslodavac primio na znanje. Ujedno se razgovaralo o načinu obračuna plaće te o provedbi varijabilnog dijela plaće tako da se plaća obračunava kao umnožak osnovice i pripadajućeg koeficijenta za radno mjesto, kojemu bi se dodao varijabilni dio plaće. S obzirom na to da je u tijeku izrada sistematizacije radnih mjesta, postignut je dogovor da poslodavac prijedlog sistematizacije radnih mjesta dostavi Radničkom vijeću na savjetovanje. Nakon što se Radničko vijeće očituje o sistematizaciji, bit će jasnije na koji način bi se predložena sistematizacija radnih mjesta odrazila na plaće radnika u Bakrotisku.
No s obzirom na to da su članovi pregovaračkoga odbora poslodavca, radi zdravstvenih razloga onemogućeni održavati sastanke, kolektivni pregovori u Bakrotisku su trenutačno u zastoju. 
Očekujemo da će se uskoro stvoriti uvjeti za nastavak kolektivnih pregovora, kako bi radnicima osigurali stabilnost u njihovim pravima u ovim neizvjesnim vremenima.