Bakrotisak, Garešnica – Upitna isplata veće plaće radnicima!?

Bakrotisak, Garešnica – Upitna isplata veće plaće radnicima!?
Krajem siječnja ove godine u sindikalnoj podružnici Bakrotisak d.d. Garešnica poslodavac je inicirao pregovore za izmjenom važećeg Kolektivnog ugovora potaknut činjenicom da je prema važećem Kolektivnom ugovoru radnicima dužan isplatiti veću plaću uslijed porasta iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, koja je u 2020. godini povećana s 3.750,00 kn na 4.062,51 kn.
Naime, prema važećem Kolektivnom ugovoru iznos minimalne plaće osnovica je za izračun plaće radnika u Bakrotisku pa povećanjem iznosa minimalne plaće u RH automatizmom raste i osnovica za izračun plaće u toj sindikalnoj podružnici.
U dosadašnjim razgovorima poslodavac je jasno istaknuo da u predstojećem razdoblju ne može radnicima osigurati isplatu povećane plaće prema osnovici od 4.062,00 kn pa je započeo razgovore s predstavnicima sindikata kako bi se pronašao izlaz iz navedene situacije. Prema odredbama važećeg Kolektivnog ugovora poslodavac je dužan od siječnja ove godine svim radnicima, kojima u ugovoru o radu nije ugovorena plaća u fiksnom bruto iznosu, već je ugovorena prema formuli osnovica x koeficijent, isplatiti plaću prema osnovici od 4.061,51 kn, za što je poslodavac dužan mjesečno izdvojiti oko 37.000,00 kn! 
Do sada je održano nekoliko sastanaka s poslodavcem, no na zadnjem sastanku, koji je održan 26. siječnja 2020. godine poslodavac je naglasio da za povećanje plaća u ovoj godini može izdvojiti oko 150.000,00 kn, uslijed čega je predložio da se izmijeni važeći Kolektivni ugovor tako da se ugovori model za izračun plaće kako slijedi:
o
Da se do isteka važenja važećeg Kolektivnog ugovora (a to je 1. srpnja 2020.) zadrži dosadašnja osnovica za izračun plaće odnosno 3.750 kn za radnike koji imaju plaću izraženu u koeficijentu, osim za radnike s koeficijentom 1 i 1,05 kojima je poslodavac zbog veće minimalne plaće u ovoj godini dužan isplatiti veću minimalnu plaću.
o
Radnicima kojima je plaća ugovorena u fiksnom bruto iznosu plaća se ne bi povećavala.
o
Radnicima koji imaju koeficijent od 1,20 do 3,00 plaća bi se povećala kroz neoporezivi dodatak na plaću po sljedećoj raspodjeli:
o
Radnicima s koeficijentom od 1,20 do 1,90 – povećanje u iznosu 250 kn neto
o
Radnicima s koeficijentom od 1,91 do 3 – povećanje u iznosu od 100 kn neto.
Sindikat i poslodavac su se suglasili da se radnicima isplati plaća za siječanj prema odredbama važećeg Kolektivnog ugovora, odnosno tako da im se plaća obračuna prema većoj osnovici od 4.061,51 kn, dok je isplata tako povećane plaće još pod upitnikom.
Predstavnici Sindikata grafičara su se poslodavcu obvezali o iznijetoj ponudi poslodavca izvijestiti radnike, te ga povratno izvijestiti o prihvatljivosti iznijete ponude. U međuvremenu će se održati skupovi radnika po pogonima na kojima će se radnici izvijestiti o trenutačnoj poslovnoj situaciji.