Bakrotisak, Garešnica – Zajedništvo za primjer

Bakrotisak, Garešnica – Zajedništvo za primjer
Izvještajno-izborna skupština sindikalne podružnice Bakrotisak održana je 24. svibnja 2019. godine u ugodnoj atmosferi Ribnjaka u Garešnici. Od 47 članova upisanih u podružnicu, na skupštinu je nakon prve smjene došlo njih više od polovine. 
Dosadašnji glavni sindikalni povjerenik Josip Strahonj podnio je izvještaj o radu podružnice u proteklom razdoblju. Preuzevši poziciju odlaskom njegovog prethodnika Martina Severovića u mirovinu, aktivnosti u podružnici bile su usmjerene na sklapanje Kolektivnog ugovora koji je prvi put sklopljen 2016. godine, a sada je produžen na dvije godine s definiranjem temeljnih i materijalnih prava radnika. Jasnim definiranjem odnosa smanjio se broj otvorenih pitanja između poslodavca i radnika, a aktivnosti podružnice nastavljene su na rješavanju otvorenih individualnih radno-pravnih pitanja radnika. Predstavnici podružnice se obrazuju na seminarima i radionicama, a cijela podružnica aktivan je i uspješan sudionik sportskih Susreta. Kolega Strahonj je završio izvještaj naglasivši važnost zajedništva, spremnosti i aktivnosti svih članova prilikom zastupanja njihovih prava. 
Milena Mišćević podnijela je izvještaj o materijalno-financijskom poslovanju koje je uredno i transparentno, a sredstva su se trošila sukladno prihodima podružnice. 
Članovi su prihvatili dana izvješća te su u izbornom postupku za glavnog sindikalnog povjerenika ponovno izabrali Josipa Strahonja, a za sindikalne povjerenike Anđelka Križanovića i Ivicu Turića. U nadzorni odbor podružnice izabrani su: Milivoj Muhvić, Željko Štandar i Franjo Tolić. Za blagajnika je imenovana Milena Mišćević. Kao kandidati koji će se na Kongresu birati za funkcije u tijelima Sindikata istaknuti su Josip Strahonj (Predsjedništvo), Anđelko Križanić (Nadzorni odbor), Milena Mišćević (Upravni odbor sredstava solidarnosti, bira ga Predsjedništvo). 
Prisutne je pozdravio predsjednik Sindikata Darije Hanzalek, koji je nakon kraćeg uvoda o cijelom izbornim ciklusu u Sindikatu pomogao i pri vođenju skupštine. Kroz skupštinu on je naglasio važnost kolektivnog ugovora i radno-pravne zaštite, konstatiravši da su danas odnosi između poslodavca i radnika u većoj harmoniji nego prije nekoliko godina. Pohvalio je rad podružnice Bakrotisak, aktivnost njezinog vodstva, ali i zajedništvo koje među sobom njeguju članovi, zaključivši da je time i svojim radom ova podružnica za primjer.