Bakrotisak – Zatražen početak pregovora!

Bakrotisak – Zatražen početak pregovora!
S obzirom na to da uskoro istječe važenje Kolektivnog ugovora za Bakrotisak koji je sklopljen 30. srpnja 2018. godine na razdoblje od dvije godine, te njegovog Aneksa I. od 26. ožujka 2020. godine, Sindikat grafičara i medija je 7. svibnja 2020. godine uputio poslodavcu inicijativu za početak kolektivnih pregovora za sklapanje novog Kolektivnog ugovora, kako bi za naredno razdoblje radnicima i poslodavcu osigurali određenu sigurnost i stabilnost u razini njihovih prava i obveza. 
Sindikat je tom prilikom poslodavca izvijestio i o sastavu Pregovaračkog odbora Sindikata, koji čine: Josip Strahonj, glavni sindikalni povjerenik u sindikalnoj podružnici Bakrotisak, Anđelka Križanović, sindikalna povjerenica u sindikalnoj podružnici Bakrotisak, Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata, Marina Kasunić Peris, voditeljica plaća i kolektivnog ugovaranja u Sindikatu, s time da će kod pregovaranja biti uključivani i ostali članovi sindikalnog povjerenstva u skladu sa smjenskim radom u proizvodnji i poštivanjem naputaka o zaštiti od koronavirusa.
S obzirom na to da je poslodavac prihvatio inicijativu Sindikata, prvi sastanak predstavnika Sindikata i poslodavca održan je 19. svibnja 2020. godine u prostorijama poslodavca. Tom prilikom pregovarački odbori su razmijenili stavove i mišljenja o sadržaju novog Kolektivnog ugovora i razini prava koja bi se trebala urediti Kolektivnim ugovorom. Pri tome je poslodavac iznio prijedlog da se u novom Kolektivnom ugovoru izmijeni način i metodologija uređenja visine plaće radnika tako da se porast, odnosno smanjenje plaće radnika veže za određene objektivne financijske pokazatelje poslodavca kojima se mjeri ostvarena dobit i profit poslodavca. U tome smislu poslodavac predlaže da se Kolektivnim ugovorom uvede automatizam za povećanje, odnosno smanjenje plaća ovisno o navedenim financijskim pokazateljima. Osim toga, poslodavac je iznio i prijedlog da se Kolektivnim ugovorom uredi mogućnost destimulacije onog radnika koji ne pokazuje odgovarajuće radne rezultate, odnosno svojim radom nanosi štetu poslodavcu.
Predstavnici Sindikata su naglasili da je iznimno važno zadržati Kolektivni ugovor kao rezultat dosegnute razine suradnje Sindikata i poslodavca te tražiti mogućnosti unapređenja postojeće razine prava radnika, uvažavajući trenutačne i buduće poslovne, tržišne i financijske okolnosti poslodavca. 
Imajući u vidu dosadašnju zajedničku konstruktivnu suradnju, sigurni smo da ćemo u predstojećim pregovorima u sindikalnoj podružnici Bakrotisak postići dogovor na obostrani interes poslodavca i radnika, te u ovim neizvjesnim vremenima osigurati radnicima sigurnost i stabilnost njihovih prava.