Benefiti automatizacije – Sindikati u Europi pozivaju na 4-dnevni radni tjedan

Benefiti automatizacije – Sindikati u Europi pozivaju na 4-dnevni radni tjedan
Iz sindikalnih krugova u Europi se sve više može čuti da je došlo vrijeme da se uvede 4-dnevni radni tjedan kao dostignuće i ambicija 21. stoljeća.
Vrijeme je da radnici iskoriste koristi koje nosi automatizacija
Smanjenje broja sati rada tjedno zahtijeva se ne samo zato što mogućnosti novih tehnologija to omogućuju, već i zbog činjenice što je nova tehnologija uzrok gubitka radnih mjesta. Uvođenje nove tehnologije dovodi do porasta produktivnosti pa se s pravom postavlja i pitanje načina ravnopravne društvene raspodjele koristi koju nosi veća produktivnost. U povijesti se veća produktivnost radnika kompenzirala smanjenjem broja sati rada u tjednu, što potvrđuje i činjenica da je i zahtjev za 8-satnim radnim tjednom bio odgovor na veću produktivnost radnika u 19. stoljeću.
Uvođenje tehnologije ima i svojih nedostataka. Korištenje nove tehnologije dovodi do zamagljivanja granice između privatnog i poslovnog života radnika. Otkazivanje smjena i izmjena rasporeda radnoga vremena radnika u kratkom roku, pasivna i aktivna dežurstva, veliki broj neevidentiranih i neplaćenih prekovremenih sati utječu na okolnost da je radnicima sve teže uskladiti poslovni i privatni život. Zahtjevi sindikata za ograničavanjem radnoga vremena radnika sve više poprimaju i konkretne oblike. Tako je, primjerice, IG Metal u Njemačkoj uspio ispregovarati 28-satni radni tjedan za radnike u metalskoj industriji. U Francuskoj su se sindikati izborili za pravo radnika „da ne budu dostupni poslodavcu u svoje privatno vrijeme“ uz obvezu poslodavca koji zapošljavaju preko 50 radnika da kolektivnim ugovorom urede korištenje digitalne tehnologije kako bi se poštovalo pravo radnika na njegovo privatno vrijeme, dok je u Irskoj zabranjeno sklapati ugovore o radu po pozivu poslodavca. 
Kontinuirana borba sindikata u 19. i 20. stoljeću rezultirala je uvođenjem 8-satnog radnog dana i 5-dnevnog radnog tjedna. U 21. stoljeću je došlo vrijeme da se poduzme sljedeći korak kako bi se zadovoljila potreba radnika za uspostavom ravnoteže u privatnom i poslovnom životu i da se ozbiljno razmotri mogućnost uvođenja 4-dnevnog radnog tjedna.