Bolja zaštita radnika s fleksibilnim ugovorima o radu

Bolja zaštita radnika s fleksibilnim ugovorima o radu
Europska komisija želi radnicima koji rade po fleksibilnim oblicima rada osigurati veću socijalnu zaštitu kako bi smanjila socijalne nejednakosti među radnicima. Europska komisija je započela razgovore sa sindikatima i udrugama poslodavaca na razini EU kako osuvremeniti propise o ugovorima o radu kako bi ti ugovori postali pošteniji i predvidljiviji svim radnicima. Ova je inicijativa Komisije nastavak uvođenja Europskog stupa socijalnih prava. Cilj ove inicijative je približiti države članice praksi država članica u tom području kako bi se ostvarili bolji radni i životni uvjeti radnika.
Komisija želi proširiti područje primjene Direktive o pisanoj izjavi tako da se tom Direktivom obuhvate novi oblici zapošljavanja, kao što su radnici koji rade po pozivu poslodavca, na temelju vaučera i preko digitalnih platformi, u nepunom radnom vremenu i povremeni radnici. Europska komisija smatra da je potrebno osuvremeniti važeće propise uzimajući u obzir promjene na tržištu rada do kojih je došlo tijekom proteklih desetljeća. Ako se poboljša postupak informiranja radnika o njihovim uvjetima rada iz ugovora o radu i pravodobnost pružanja takvih informacija, radnici će biti svjesniji svojih prava i time i u boljem položaju da ih ostvare. Osuvremenjivanje propisa pružit će poslodavcima veću pravnu jasnoću i sigurnost te im omogućiti izbjegavanje nepoštene konkurencije.
Jedna od novina koju bi Direktiva uvela odnosila bi se na obvezu poslodavaca da i tim radnicima pravovremeno pruži informacije o njihovim uvjetima rada i to najkasnije prilikom sklapanja ugovora o radu, a povremenim radnicima bi se propisalo pravo na najmanji broj sati rada koje im poslodavac jamči. 
Promjena navedene Direktive imat će posljedicu izmjene Zakona o radu jer će se radnicima, koji rade na povremenim poslovima osigurati najmanji broj sati rada koje im poslodavac jamči, što trenutačno nije slučaj u Hrvatskoj. 
Socijalni partneri na EU razini moći će iskazati svoja stajališta o planiranom ažuriranju zakonodavstva EU o ugovorima o radu do 3. studenoga 2017. Komisija nastoji predstaviti zakonodavni prijedlog prije kraja godine.